Palomies

Ammatit Julkaistu

Palomies osallistuu palontorjunta- ja sammutustehtäviin, pelastustoimiin ja ensihoitoon onnettomuustilanteissa. Näiden tehtävien lisäksi työhön kuuluu valmiudessa oloa. Pelastusosaamisen lisäksi ammatti edellyttää yhteistyötaitoja sekä hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa.

Palomiehen ammatti edellyttää palo- ja pelastustoiminnan vahvaa osaamista sekä hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Palomiehenä toimiminen edellyttää, että pystyy toimimaan käskyjen alaisuudessa ja sopeutumaan ryhmäkuriin, sillä onnettomuus- ja pelastustilanteissa toimitaan yhteistyössä muiden kanssa.  Ammatissa vaaditaan erinomaista paineensietokykyä ja kykyä tehdä itsenäisiä päätöksiä.

Työssä vaaditaan taitoa ajaa erilaisia ajoneuvoja sekä käyttää palo- ja pelastustilanteissa tarvittavia työkaluja ja teknisiä laitteita. Hyvät ensiaputaidot ovat olennaisessa osassa palomiehen ammattia. Lisäksi työhönsä voi kuulua myös koulutus-, neuvonta- ja tiedotustehtäviä paloturvallisuuteen liittyen, mikä edellyttää hyvää suullista ja kirjallista ilmaisua ja esiintymistaitoa.

Työuran aikana palomiehen tulee ylläpitää taitojaan, tietojaan ja fyysistä kuntoaan jatkuvalla harjoittelulla. Tämän vuoksi palomiehen ammatti vaatii sitoutumista ja hyvää motivaatiota.

Ammatti edellyttää sopeutumista vuorotyöhön. Työssä altistuu jonkin verran haitallisille aineille.

Palomieheksi aikova voi suorittaa pelastajatutkinnon Pelastusopistossa ja Helsingin pelastuskoulussa.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Pelastajan tutkinto antaa kelpoisuuden päätoimisesti pelastustoimintaan osallistuvan henkilön virkaan.

Mediaanipalkka

3374 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Hyödyllisiä linkkejä

Palomies

Ammattialat

Haastattelut