Kommunikationsexpert

Intervjuer Publicerad

"Församlingens kommunikation sker vanligtvis i små team eller ensam. Det förutsätter en stark och mångsidig kommunikationskompetens samt ett självständigt och utvecklande grepp om arbetet. Interaktionsfärdigheter är a och o."

Viestinnän asiantuntija Krista Eskelinen
  • Krista Eskelinen
  • Kommunikationsexpert i S:t Michels domkyrkoförsamling.
  • Utexaminerad filosofie magister från Jyväskylä universitet med talkommunikation som huvudämne.
  • 12 års arbetserfarenhet inom kommunikationsbranschen.

Berätta kort vad du arbetar med.

Jag är kommunikationsexpert i S:t Michels domförsamling. Till mina uppgifter hör mångsidiga uppgifter inom den externa och interna kommunikationen. Jag är chefredaktör för tidningen Polku och ansvarar för kommunikationens ekonomi- och verksamhetsplan samt medierelationer. I min arbetsbeskrivning ingår dessutom att skriva artiklar, meddelanden, uppdateringar i sociala medier samt mer omfattande utvecklingsprojekt inom kommunikation.

Hur har du hamnat i det yrke du valt?

Valet av bransch gjordes efter påhejningar från gymnasiets modersmålslärare, som uppmuntrade mig att söka till studier i talkommunikation. Efter examen fick jag jobb inom Varkaus församlings kommunikation. Jag har upplevt att innehållet i församlingens kommunikation är intressant, så engagemanget för arbetet har hållit i sig till denna dag.

Beskriv en typisk arbetsdag eller arbetsvecka.

En typisk arbetsvecka omfattar 2–3 artiklar som jag gör antingen per telefon eller på plats. Om artikeln görs på plats ska det oftast fotograferas eller spelas in videomaterial. Vanligtvis skriver jag 1–2 meddelanden och nyheter under veckan samt uppdaterar sociala medier. 

Arbetstiden går också åt till kontakt med redaktörer, intern kommunikation och olika kommunikationsprojekt. Intern kommunikation är förknippad med mycket växelverkan med olika aktörer i församlingen, såsom telefonsamtal och förfrågningar om mer information till exempel för nyheter. Kommunikationsprojekt kan vara planering av reklamkampanjer eller planering av en bilaga till lokaltidningen. Dessutom hinner jag med 1–3 möten under en vecka, såsom möten med kyrkoherden eller möten med sektorcheferna.

Hurdan är din arbetsmiljö eller vilka är dina arbetstider?

Jag utför i regel kontorsarbete, men jag besöker regelbundet sju av våra områdesförsamlingar för artikeljobb. Med undantag av dagarbete består mitt arbete av några kvälls- och veckoslutsmöten och evenemang som ordnas några gånger i månaden.

Vilka kunskaper eller egenskaper krävs i yrket?

Församlingens kommunikation sker vanligtvis i små team eller ensam. Det förutsätter en stark och mångsidig kommunikationskompetens samt ett självständigt och utvecklande grepp om arbetet. Interaktionsfärdigheter är a och o.

Vad är det bästa med ditt yrke?

Det bästa är att jag får kommunicera ut betydelsefullt innehåll och därigenom påverka människors liv. Det självständiga beslutsfattande och den mångsidighet som yrket kräver passar mig. Jag uppskattar församlingens humana arbetskultur. Jag får utveckla och utbilda mig själv samt dela oro och bekymmer med arbetskamraterna under svåra stunder, till exempel mitt under arbetsdagen. 

Vilka är skuggsidorna i yrket eller vad känns utmanande?

Med större resurser skulle man åstadkomma effektivare kommunikation. Ibland känns det som om vi står korselden för förväntningar och önskemål när vi får respons från förtroendevalda, församlingsmedlemmar och samarbetspartner.

Vad skulle du berätta för en person som överväger att bli kommunikationsexpert?

En kommunikationsexpert behövs i vilken arbetsgemenskap som helst och med denna utbildning kan man utföra många olika uppgifter. Jag rekommenderar att man funderar på vad som intresserar en själv mest inom kommunikation och att söka sig till en arbetsgemenskap där man uppskattar din egen personlighet och kompetens. Församlingens kommunikation lämpar sig för personer för vilka mångsidiga uppgifter och ett självständigt arbetssätt är viktiga.

Hur ser framtiden ut för ditt yrke?

Jag ser framtiden på två sätt. Å ena sidan är kommunikationen kärnan i den kristna tron och människor nås numera inte enbart i samband med besök i kyrkan. För denna uppgift behövs uttryckligen kommunikationsexperter. Å andra sidan kommer resurserna inte att öka om kyrkoskatten fortsätter att minska. Det finns behov av nya aktörer, men det är bra att ha verkligheten i åtanke.

Dela artikeln