Assistentti, yliopistot ja korkeakoulut

Ammatti

Assistentit tekevät yliopistoissa ja korkeakouluissa tutkimustyötä sekä opettavat. Yleensä assistentit ovat jatko-opiskelijoita suorittamassa tieteellistä jatkotutkintoa. Työssä vaaditaan oman oppialan hallintaa ja opetustaitoja sekä kykyä itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn ja ryhmätyöskentelyyn.

Assistentilta edellytetään oman oppialansa teoreettista hallintaa.

Ammatissa tarvitaan opetustaitoja.

Assistentin on tunnettava yliopiston tai korkeakoulun hallinto riittävän hyvin.

Ammatissa tarvitaan kykyä itsenäiseen työskentelyyn, mutta myös vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja.

Tutkimustyötä tehtäessä tarvitaan mm. analyyttistä ajattelua.

Assistentin toimeen vaaditaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto yliopistosta. Tällaisia ovat esimerkiksi filosofian maisteri, kasvatustieteen maisteri, kauppatieteiden maisteri, yhteiskuntatieteiden maisteri, taiteen maisteri, musiikin maisteri, lääketieteen lisensiaatti ja diplomi-insinööri.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai vastaava ulkomailla suoritettu tutkinto.

Henkilö, joka ei ole suorittanut tohtorin arvoon oikeuttavia opinnäytteitä, voidaan ottaa assistentin tehtävään enintään kahdeksi toimikaudeksi.

Yliopistoissa palkkaus muodostuu tehtävien vaativuuteen perustuvasta tehtäväkohtaisesta palkanosasta sekä henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvasta henkilökohtaisesta palkanosasta.

Hyödyllisiä linkkejä