Erityisopettaja

Ammatti

Erityisopettajat ja erityisluokanopettajat antavat erityisopetusta sitä tarvitseville oppilaille. Oppilaat ovat eri-ikäisiä ja syyt erityisopetuksen tarpeeseen vaihtelevat. Työssä tarvitaan tietoa erityiskasvatuksesta ja -opetuksesta sekä erilaisuuden ymmärtämistä ja hyväksymistä. Erityisopettajia työskentelee peruskouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa.

Erityisopettajat työskentelevät peruskouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa.

Selaa työpaikkoja: Erityisopettaja

Erityisopettajan tehtävät edellyttävät tietoa erityiskasvatuksesta ja -opetuksesta sekä sen merkityksestä lapsen ja nuoren kehitykselle ja oppimiselle.

Opetus tulee antaa oppilaan ja opiskelijan ikäkauden ja edellytysten mukaisesti.

Opettajalta vaaditaan erilaisuuden ymmärtämistä ja hyväksymistä, joustavuutta ja työn pitkäjännitteistä suunnittelua ja toteuttamista.

Opetuksen ja ohjauksen järjestäminen edellyttää yhteistyön tekemistä huoltajan, opettajien, oppilas- ja opiskelijahuollon edustajien sekä muiden yhteistyötahojen kanssa.

Ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelijoina on myös aikuisia, jolloin tarvitaan perehtymistä aikuisten oppimiseen ja opiskeluun.

Ammatillisessa koulutuksessa työ edellyttää myös oman alan työelämän tuntemusta ja seuraamista.

Yliopistoissa voi opiskella erityispedagogiikkaa suorittaen ylemmän korkeakoulututkinnon kasvatustieteen maisteri. 

Erityisopettaja voi hankkia erityisluokanopettajan pätevyyden suorittamalla perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot. 

Ammatillisessa oppilaitoksessa ammatillisten opintojen opettajalla on oltava oman koulutusalansa korkeakoulututkinto tai muu opettajan pätevyyteen vaadittava ammatillinen tutkinto, opettajan pedagogiset opinnot sekä erityisopettajan opinnot. 

Yhteisten opintojen opettaja saa erityisopettajan kelpoisuuden suorittamalla erityisopettajan opinnot. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Eri koulutusmuotojen erityisopettajien kelpoisuudesta on säädetty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista.

Ammattipätevyyden kelpoisuusehdot (suomi.fi)

Palkkaus perustuu työnantajasta riippuen Kunnallisen opetusalan virkaehtosopimukseen, Yksityisen opetusalan työehtosopimukseen tai Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimukseen.

Erityisopettajan palkkaus vaihtelee sen mukaan, annetaanko opetusta peruskoulussa vai ammatillisessa oppilaitoksessa. Peruspalkkaan tulee palvelusvuosien myötä palvelulisät ja määräaikakorotukset.