Graafinen suunnittelija

Ammatti

Graafisen suunnittelijan työ voi kohdistua esimerkiksi julisteeseen, verkkosivuun tai televisio-uutisten taustakuvitukseen. Graafisia suunnittelijoita työskentelee mm. graafisen suunnittelun toimistoissa ja mainostoimistoissa. Työ edellyttää visuaalisuutta, luovuutta, asiakaslähtöisyyttä ja yhteistyötaitoja.

Graafisen suunnittelun toimistot. Mainostoimistot. Viestintätoimistot. Digitoimistot. Kustantajat. Televisioyhtiöt.

Monet graafiset suunnittelijat toimivat yrittäjinä.

Selaa työpaikkoja: Graafinen suunnittelija

Graafiselta suunnittelijalta vaaditaan visuaalisuutta ja luovuutta.

Ammatissa tarvitaan asiakaslähtöisyyttä ja kykyä ymmärtää työn tilanneen asiakkaan tarpeet.

Lisäksi tarvitaan kykyä asettua viestin vastaanottajan asemaan.

Eri toimeksiannoissa on kyettävä löytämään ratkaisuja erilaisten medioiden, materiaalien ja julkaisutapojen yhteensovittamiseen, minkä on tapahduttava menoarvion rajoissa.

Työssä tarvitaan kykyä työskennellä muiden ammattilaisten kanssa sekä taitoa perustella tekemiään visuaalisia ratkaisuja.

Kaupallisesta osaamisesta ja laajasta yleissivistyksestä on hyötyä.

Kielitaito on tarpeen, koska ideoinnit ja neuvottelut saatetaan toisinaan käydä esimerkiksi englanniksi.

Yrittäjä hankkii toimeksiantonsa itse, jolloin on tärkeää pyrkiä luomaan pitkäaikaisia asiakassuhteita.

Alan nopea kehitys vaatii oppimishalua ja sopeutumiskykyä.

Hyvä stressinsietokyky on ammatissa tarpeen.

Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa voi opiskella graafista suunnittelua. Ylempi korkeakoulututkinto on taiteen maisteri. Alempi korkeakoulututkinto on taiteen kandidaatti. 

Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunnassa voi opiskella graafista suunnittelua. Ylempi korkeakoulututkinto on taiteen maisteri. Alempi korkeakoulututkinto on taiteen kandidaatti. 

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinnon medianomi (AMK) graafiseen suunnitteluun suuntautuen. 

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon kuvallisen ilmaisun toteuttaja. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Vakinaisilla graafisilla suunnittelijoilla on yleensä kuukausipalkka, joka perustuu sovellettavaan työehtosopimukseen.

Yrittäjien ja freelancereiden palkkiot määräytyvät sen mukaan, mitä asiakkaan kanssa sovitaan, tulot riippuvat myös toimeksiantojen määrästä.