Kartoittaja

Ammatti

Kartoittaja mittaa maastoa sekä tekee karttoja ja maastomalleja. Työtehtävät liittyvät esimerkiksi rakentamiseen ja kaavoittamiseen. Työpaikkoja on mm. valtiolla, kunnilla, insinööritoimistoissa ja rakennusliikkeissä. Ammatissa tarvitaan mittaustekniikoiden hallintaa, hyvää hahmottamiskykyä ja matemaattista ajattelua sekä tarkkuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

Valtio. Kunnat. Kartoitusyritykset. Mittausyritykset. Insinööritoimistot. Konsulttitoimistot. Rakennusliikkeet.

Selaa työpaikkoja: Kartoittaja

Kartoittajan on tunnettava eri mittausmenetelmät ja mittausvälineet. Tietotekniikkaa tarvitaan muun muassa karttojen valmistuksessa.

Kartoittajan ammatti vaatii hyvää hahmottamiskykyä ja matemaattista ajattelua. Maanmittauslaskenta perustuu trigonometriaan.

Työssä tarvitaan tarkkuutta, pitkäjännitteisyyttä ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Ryhmätyötaitoja tarvitaan myös.

Maastotöissä on eduksi hyvä fyysinen kunto ja kiinnostus luonnossa liikkumiseen.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa maanmittausalan perustutkinnon (kartoittaja). 

Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös maanmittausalan ammattitutkinto. 

Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella. 

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella maanmittaustekniikkaa. Tutkintonimike on tekniikan ammattikorkeakoulututkinto insinööri (AMK). 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Yksityisellä sektorilla palkkaus perustuu henkilökohtaiseen työsopimukseen ja on erittäin vaihteleva.

Kunnilla ja valtiolla palkkausjärjestelmät perustuvat tehtävien vaativuuteen, henkilökohtaiseen työsuoritukseen ja pätevyyteen. Peruspalkan päälle tulevat lisät, esimerkiksi ikälisät.