Kieltenopettaja

Ammatti

Kieltenopettajat opettavat vieraita kieliä eri kouluasteilla, esimerkiksi englantia tai saksaa. Oppituntien pitämisen lisäksi työhön kuuluu muun muassa opetuksen suunnittelua ja kokeiden korjaamista. Opettajalta vaaditaan opettamansa aineen hyvää hallintaa sekä pedagogisia taitoja ja vuorovaikutustaitoja.

Peruskoulut. Lukiot. Yleissivistävät oppilaitokset. Ammatilliset oppilaitokset. Ammattikorkeakoulut. Yliopistot. Yksityiset kielikoulut. Kurssien järjestäjät.

Selaa työpaikkoja: Kieltenopettaja

Opettajalta vaaditaan paitsi hyvää aineenhallintaa ja pedagogisia taitoja myös luovuutta, mielikuvitusta ja hyviä vuorovaikutustaitoja.

Hyvä vuorovaikutussuhde opettajan ja opiskelijoiden välillä edesauttaa oppimista ja työrauhan säilymistä.

Oppilasryhmissä saattaa olla hyvinkin erilaiset oppimisedellytykset omaavia opiskelijoita, mikä on otettava huomioon opetuksessa.

Työ on hyvin itsenäistä, joskin sitä rajoittavat tietyt oppilaitosta koskevat säädökset ja normit ja monasti niukat taloudelliset resurssit.

Oman kielitaidon ylläpitäminen ja itsensä kouluttaminen kuuluu kieltenopettajan työhön.

Yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto vieraisiin kieliin suuntautuen. Ylempi korkeakoulututkinto on filosofian maisteri. Tutkintoon tulee sisältyä opettajan pedagogiset opinnot.

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen virkoihin on edellytyksenä yleensä lisensiaatin tai tohtorin tutkinto, joka voidaan suorittaa yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Opettajien kelpoisuusvaatimuksista säädetään asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista.

Ammattipätevyydet (suomi.fi)

Palkkaus perustuu työnantajasta riippuen esimerkiksi Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimukseen tai Yksityisen opetusalan työehtosopimukseen.

Palkkaukseen vaikuttavat muun muassa opetustuntien määrä/viikko, työkokemuksen määrä ja työpaikkakunta. Opetusvelvollisuuden ylittävistä tunneista maksetaan erikseen korvaus.