Kotitalousopettaja

Ammatti

Kotitalousopettajat opettavat peruskouluissa ja lukioissa kotitaloutta. Kotitalous on elämänläheinen aine, joka opettaa arjessa tarvittavia taitoja. Kotitaloustaitojen lisäksi työssä korostuu kuluttaja- ja terveyskasvatus. Kotitalousopettajalta vaaditaan hyviä vuorovaikutustaitoja, luovuutta ja organisointikykyä.

Kotitalousopettajan on hallittava hyvin opettamansa aine sekä teorioineen että käytäntöineen.

Hyvät opetustaidot ovat työssä tarpeen.

Opettajalta vaaditaan hyviä vuorovaikutustaitoja, luovuutta ja mielikuvitusta.

Työ edellyttää organisointikykyä ja huolellista suunnittelua.

Opetukseen käytettävä aika ja määrärahojen niukkuus suhteessa tavoitteisiin saattavat aiheuttaa ristiriitoja työssä.

Kotitalousopettajaksi valmistutaan opiskelemalla kasvatustieteen maisterin tutkinto. Opiskelija voi valita pääaineekseen tutkinnon sisällä joko kotitaloustieteen tai kasvatustieteen.

Kotitalousopettajaksi voi opiskella Helsingin yliopistossa ja Itä-Suomen yliopistossa Savonlinnassa. Ruotsinkielisen tutkinnon voi suorittaa Åbo Akademin alaisessa koulutuksessa Vaasassa.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Opettajien kelpoisuusvaatimuksista on säädetty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista.

Ammattipätevyydet (suomi.fi)

Palkkauksen osalta noudatettava virkaehto- tai työehtosopimus riippuu siitä, mihin työnantajajärjestöön oppilaitos on järjestäytynyt, esimerkkeinä Kunnallisen opetusalan virkaehtosopimus ja Yksityisen opetusalan työehtosopimus.

Palkkaukseen vaikuttavat muun muassa opetustuntien määrä viikossa, työkokemuksen määrä ja työpaikkakunnan sijainti. Opetusvelvollisuuden ylittävistä tunneista maksetaan erikseen korvaus.