Koulutussuunnittelija

Ammatti

Koulutussuunnittelija suunnittelee, tuottaa ja kehittää koulutuspalveluja tai henkilöstökoulutusta. Koulutussuunnittelijan tehtäviin voivat kuulua myös koulutusten käytännön järjestelyt ja markkinointi. Työpaikkoja on kunnilla, valtiolla, järjestöissä ja yrityksissä. Ammatti edellyttää koulutuksen merkityksen ymmärtämistä, organisointitaitoja, itsenäistä työskentelyotetta ja hyviä yhteistyötaitoja.

Valtio. Kunnat. Järjestöt. Yritykset.

Selaa työpaikkoja: Koulutussuunnittelija

Koulutussuunnittelijan on tärkeää nähdä koulutuksen merkitys sekä sen mahdollisuudet yksilön ja yhteisön kehittämisen kannalta.

Ammatissa on hahmotettava kokonaisuudet sekä osattava organisoida ja suunnitella.

Koulutussuunnittelijan työssä vaaditaan aktiivista ja itsenäistä työskentelyotetta.

Työssä menestyminen edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Tietotekniikan käyttötaidot ovat tarpeen.

Halu kehittää omaa osaamistaan on tarpeen.

Vaadittava koulutus riippuu paljon työnantajan toimialasta.

Useimmiten vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto soveltuvalta alalta, esimerkiksi yliopistossa suoritettava kasvatustieteen maisterin tai yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Julkisella sektorilla palkkaus muodostuu tehtävän vaativuuden mukaan määräytyvästä peruspalkasta sekä henkilökohtaisen työsuorituksen ja pätevyyden mukaan määräytyvästä henkilökohtaisesta palkanosasta.

Yksityisellä sektorilla palkkaus määräytyy koulutuksen, työkokemuksen, tietojen ja taitojen sekä tulosten mukaan.