Lehtori, yliopistot ja korkeakoulut

Ammatti

Yliopistoissa ja korkeakouluissa lehtoreiden työhön kuuluu opettamista, tutkimusta ja hallinnollisia tehtäviä. Työssä vaaditaan oman oppialan hyvää tuntemusta, pedagogista osaamista, tutkimusosaamista ja yhteistyötaitoja.

Lehtorin ja yliopistonlehtorin virkoja on yliopistoissa sekä tiede- ja taidekorkeakouluissa.

Selaa työpaikkoja: Lehtori, yliopistot ja korkeakoulut

Lehtorilta edellytetään oman oppialansa hyvää hallintaa, tutkimusosaamista ja pedagogista osaamista.

Lehtorin on tunnettava yliopiston tai korkeakoulun hallintoa.

Ammatissa tarvitaan kykyä itsenäiseen työskentelyyn, vuorovaikutustaitoja ja organisointikykyä.

Tutkimustyötä tehtäessä tarvitaan mm. analyyttistä ajattelua.

Oman alan kehityksen jatkuva seuraaminen on tärkeää.

Tehtävään soveltuva lisensiaatin tai tohtorin tutkinto, jonka voi suorittaa yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Lehtorilta vaaditaan soveltuva lisensiaatin tai tohtorin tutkinto. Yliopistonlehtorin kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva tohtorin tutkinto.

Yliopistoissa palkkaus muodostuu tehtävien vaativuuteen perustuvasta tehtäväkohtaisesta palkanosasta sekä henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvasta henkilökohtaisesta palkanosasta.