Liikenneopettaja

Ammatti

Liikenneopettajan tehtävänä on opettaa ajokorttia suorittaville kuljettajille turvallisen ajamisen perusedellytykset. Liikenneopettajat työskentelevät autokouluissa, joissa he pitävät teoriatunteja ja antavat ajo-opetusta. Liikenneopettaja voi olla suuntautunut myös muihin liikennealan asiantuntijatehtäviin. Työssä tarvitaan tietämystä ajoneuvoista, liikenneympäristöstä, liikenteen ohjauksesta ja muista tienkäyttäjistä.

Liikenneopettajat työskentelevät autokouluissa. Osa liikenneopettajista on itsenäisiä yrittäjiä. Liikenneopettajat voivat toimia myös opettajina ammatillisissa oppilaitoksissa tai eri yhteisöissä liikennekouluttajina.

Selaa työpaikkoja: Liikenneopettaja

Liikenneopettajalta edellytetään opetustaitoa sekä liikenneturvallisuuden ja ajoneuvotekniikan tuntemusta.

Ammatissa on tunnettava kasvatustieteen, psykologian ja pedagogiikan perusteita.

Ammatissa on hallittava omat erikoistumisalueet.

Liikenneopettaja tarvitsee työssään hyviä suullisia viestintätaitoja ja esiintymistaitoa.

Liikenneopettajalta edellytetään taitoa ohjata oppilaansa omaksumaan turvallinen ja joustava ajotapa.

Liikenteessä opettajalta edellytetään kykyä ottaa muut huomioon sekä toimia esimerkillisesti ja turvallisesti.

Opettajan on oltava ulospäin suuntautunut, kärsivällinen ja kannustava.

Kielitaidosta on etua.

Opettajan tulee jatkuvasti kehittää ammattitaitoaan.

Opettajalla on oltava hyvä terveys. Ehdottomia esteitä ammatissa toimimiselle ovat kaikki seikat, joiden perusteella ajokortin saaminen evätään, kuten vaikeat sairaudet ja vammat sekä heikko kuulo ja näkö.

Liikenneopettajaksi valmistutaan suorittamalla liikenneopettajan erikoisammattitutkinto. 

Tutkintoon valmistavaa koulutusta järjestetään Gradiassa Jyväskylässä sekä Hämeenlinnan ammatti-instituutissa. 

Autokoululiitto järjestää vuosittain jatkokoulutusta jäsenkouluissaan työskenteleville liikenneopettajille. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Liikenneopettajankoulutuksen jälkeen voi hakea liikenneopettajalupaa ja toimia liikenneopettajana tai hakeutua liikennealan muihin asiantuntijatehtäviin.

Liikenneopettajan ammattipätevyydet (suomi.fi)

Liikenneopettajien palkat vaihtelevat riippuen mm. työnantajasta ja työkokemuksesta.