Liikunnanopettaja

Ammatti

Liikunnanopettajat opettavat koulussa liikuntaa. Liikuntalajien opettamisen lisäksi työhön kuuluu kasvatuksellinen näkökulma. Työn tavoitteena on herättää ja vahvistaa kiinnostusta liikuntaa kohtaan. Liikunnanopettajan työ on monipuolista ja vaatii eri liikuntalajien tuntemuksen lisäksi vuorovaikutustaitoja ja järjestelykykyä.

Liikunnanopettajia työskentelee peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, urheiluopistoissa, liikuntajärjestöissä, urheiluseuroissa, kunnissa ja liikuntapalveluyrityksissä.

Liikuntatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneita toimii myös muissa kuin opetustehtävissä.

Selaa työpaikkoja: Liikunnanopettaja

Liikunnanopettajan tulee olla monipuolisesti perehtynyt eri liikuntalajeihin sekä hallittava niiden opetus ja ohjaus.

Ammatissa on oltava organisointikykyinen.

Liikunnanopettajalta vaaditaan myös vuorovaikutustaitoja. Opettajan ja oppilaiden välinen hyvä vuorovaikutussuhde on tärkeä edellytys oppimiselle ja kiinnostuksen herättämiselle liikuntaa kohtaan.

Ammatti vaatii ensiaputaitoja.

Työ on vaativaa ja vastuullista. Oppilaiden yksilöllisyys, suuret opetusryhmät, liikuntaan liittyvä melu ja nopeasti vaihtelevat tilanteet sisä- tai ulkotiloissa ovat jokapäiväisiä.

Liikuntaa pääaineenaan opettavalta opettajalta edellytetään liikuntatieteiden maisterin tutkintoa pääaineena liikuntapedagogiikka. Tutkinnon voi suorittaa Jyväskylän yliopistossa.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Opettajien kelpoisuusvaatimuksista on säädetty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista.

Ammattipätevyydet (suomi.fi)

Palkkauksen osalta noudatetaan oppilaitoksesta riippuen Kunnallisen opetusalan virkaehtosopimusta, Yksityisen opetusalan työehtosopimusta tai Avaintyönantajien työehtosopimusta. Palkkaukseen vaikuttavat muun muassa opetustuntien määrä, oppilaitosmuoto, työkokemuksen määrä ja työpaikkakunnan sijainti.