Luokanopettaja

Ammatti

Luokanopettaja tekee opetus- ja kasvatustyötä peruskoulussa. Hän suunnittelee ja toteuttaa opetuksen huomioiden opetussuunnitelman tavoitteet. Luokanopettajat antavat myös oppimisvalmiuksia edistävää esiopetusta. Työssä korostuu kasvattajan rooli. Luottamuksellisen suhteen luominen oppilaisiin on erityisen tärkeää.

Peruskoulut (alakoulut).

Selaa työpaikkoja: Luokanopettaja

Luokanopettajan on hallittava opetussisällöt, opetusmenetelmät ja -välineet.

Vuorovaikutustaidot ovat tarpeen ammatissa.

Luottamuksellisen ja välittömän suhteen luominen oppilaisiin on erityisen tärkeää luokanopettajan työssä.

Työssä tarvitaan lisäksi mielikuvitusta ja luovuutta.

Koululle ja opetukselle asetetut tavoitteet ovat hyvin laajoja, mikä tarjoaa opettajalle mahdollisuuden toteuttaa ja soveltaa opetustyössä omia ajatuksiaan.

Toisaalta tämä saattaa lisätä opettajatyön henkistä painetta.

Kasvatustieteen maisterin tutkinto pääaineena kasvatustiede tai kasvatuspsykologia.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Luokanopettajan kelpoisuusehdot on säädetty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista.

Esiopetusta voi antaa henkilö, jolla on luokanopettajan kelpoisuus. Esiopetusta antavien opettajien kelpoisuusvaatimuksista säädetään opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa asetuksessa ja sen muutoksissa.

Ammattipätevyydet (suomi.fi)

Palkkauksen osalta noudatetaan kolmea eri ves-/tes-sopimusta riippuen siitä, mihin työnantajajärjestöön oppilaitos on järjestäytynyt: Kunnallisen opetusalan virkaehtosopimus, Yksityisen opetusalan työehtosopimus sekä Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimus, joista opettajien osalta vastaa OAJ.

Luokanopettajien palkkaus määräytyy koulutuksen ja kelpoisuuden mukaan. Peruspalkkaa nostavat palveluvuosilisät, määräaikakorotukset ja opetustuntien määrä.