Muovialan insinööri

Ammatti

Muovialan insinöörit työskentelevät muoviteollisuudessa monilla eri tehtäväalueilla ja -nimikkeillä. Tyypillisiä tehtäviä ovat esimerkiksi muovituotteiden ja muottien suunnittelu sekä tuotannon esimiestehtävät. Nimikkeitä ovat esimerkiksi käyttöinsinööri, tuotesuunnittelija ja laatuinsinööri. Ammatissa tarvitaan mm. valmistustekniikan ja materiaalitekniikan tuntemusta, suunnitteluosaamista ja yhteistyötaitoja.

Muoviteollisuuden yritykset, jotka valmistavat erilaisia muovituotteita sekä muoveja ja niiden lisä- ja apuaineita.

Työpaikkoja on myös pakkausteollisuudessa, elektroniikkateollisuudessa ja muissa muoviosia käyttävissä yrityksissä.

Selaa avoimia työpaikkoja: Muovialan insinööri

Muovialan insinööriltä edellytetään muovituotteiden valmistusprosessien, valmistustekniikan, materiaalitekniikan ja laadunvalvonnan tuntemusta. Ammatissa on hallittava suunnitteluohjelmistojen käyttö sekä tunnettava koneautomaatiota.

Muovialan insinööri tarvitsee työssään suunnitteluosaamista sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon. Esimiestehtävät edellyttävät johtamis- ja organisointitaitoja. Työssä tarvitaan loogista ajattelua ja ongelmanratkaisutaitoja. Työssä tarvitaan yhteistyötaitoja.

Ammatissa on tunnettava tuotannon ympäristö-, laatu- ja turvallisuusasiat. Työ on usein kansainvälistä, joten kielitaito on tarpeen. Työ edellyttää yleensä valmiuksia vuorotyöhön. Oman alan teknisen kehityksen seuraaminen on välttämätöntä.

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon insinööri (AMK). 

Yliopistoissa voi suorittaa diplomi-insinöörin tai maisterin tutkinnon. 

Ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa voi erikoistua materiaaliteknologiaan, polymeerikemiaan, polymeeriteknologiaan tai muovitekniikkaan.  

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Kemianteollisuus ry:n jäsenyritysten palveluksessa olevien toimihenkilötehtävissä työskentelevien henkilöiden palkkaus perustuu Kemianalan toimihenkilösopimukseen. Toimihenkilön palkka (kuukausipalkka) määräytyy hänen hoitamansa tehtävän vaativuuden, henkilökohtaisen pätevyyden ja työsuhteen yhtäjaksoisen kestoajan perusteella. Lisäksi tulevat erilaiset mahdolliset lisät.

Kemianteollisuus ry:n jäsenyritysten palveluksessa olevien ylempien toimihenkilöiden palkka (kuukausipalkka) sovitaan yksilökohtaisesti työsopimuksella. Palkkaukseen vaikuttavat mm. tehtävän vaativuus sekä suoritus.

Hyödyllisiä linkkejä