Musiikkipedagogi

Ammatti

Musiikkipedagogit toimivat usein musiikinopettajina esimerkiksi työväen- tai kansalaisopistoissa, joissa he opettavat soittoa, laulua tai musiikin teoriaa. Tehtäviin kuuluu oppituntien valmistelua sekä tuntien pitämistä. Ammatissa tarvitaan musiikin monipuolista tuntemusta, pedagogista osaamista sekä soitto- tai laulutaitoa.

Musiikkiopistot. Kansalaisopistot. Työväenopistot. Kansanopistot. Konservatoriot. Musiikkileikkikoulut. Seurakunnat. Järjestöt.

Musiikkipedagogi voi työskennellä myös opetustehtävissä taiteen perusopetusta antavissa musiikkioppilaitoksissa tai alan ammatillisella toisella asteella.

Ammatinharjoittajana toimiva voi antaa esimerkiksi yksityisopetusta.

Selaa työpaikkoja: Musiikkipedagogi

Musiikkipedagogilta edellytetään sekä musiikillista että pedagogista osaamista.

Ammatissa tarvitaan laaja-alaista musiikin eri osa-alueiden hallintaa, esimerkkinä laulunopetus, eri instrumenttien soitonopetus tai kuoronjohtaminen.

Työssä on kyettävä välittämään oppilaalle omaa osaamista.

Erilaisten ja eri-ikäisten oppilaiden osaamistaso ja tavoitteet on osattava ottaa huomioon.

Ammatissa tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja.

Innostavuus ja kyky motivoida ovat eduksi.

Esiintymistaidot, ilmaisutaidot ja luovuus ovat työssä tarpeen.

Opetus ja tunnit on osattava suunnitella etukäteen. Kyky itsenäiseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn ovat tarpeen.

Kielitaito on eduksi.

Omaa ammattitaitoa on pidettävä yllä soitto- ja/tai laulutaidon osalta sekä alan kehitystä seuraamalla.

Työssä voi altistua koville äänille.

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinnon musiikkipedagogi (AMK). Tutkinnon voi suorittaa musiikin koulutusohjelmassa sekä pop/jazz-musiikin koulutusohjelmassa.

Yliopistoissa voi myös opiskella musiikkialaa. Alempi korkeakoulututkinto on musiikin kandidaatti, ylempi musiikin maisteri. Koulutusta järjestetään Sibelius-Akatemiassa Helsingissä ja Kuopiossa.

Musiikkikasvatusta voi opiskella Sibelius-Akatemiassa, Jyväskylän yliopistossa ja Oulun yliopistossa.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Virkoihin valittavilta ja tuntipalkkaisilta edellytetään tehtävän mukaista koulutusta. Opettajan kelpoisuuteen vaaditaan vähintään 60 opintopisteen laajuiset pedagogiset opinnot.

Kunnilla palkkaus perustuu tehtävien vaativuuteen (tehtäväkohtainen palkka) sekä työtuloksiin, ammatinhallintaan ja palvelusaikaan (henkilökohtainen lisä). Tuntipalkkaisilla työntekijöillä palkkaus muodostuu perustuntipalkasta (vaativuustekijät ja työolosuhteet) sekä erilaisista lisistä (työkokemuslisä, henkilökohtainen lisä).

Ammatinharjoittajilla / yrittäjillä tulot määräytyvät liiketoiminnan kannattavuuden mukaan.