Opettaja, matemaattis-luonnontieteelliset aineet

Ammatti

Matemaattis-luonnontieteellisen alan aineenopettajat opettavat kahta tai useampaa ainetta, joita ovat esimerkiksi matematiikka, biologia, maantieto ja fysiikka. Ammatti vaatii opetettavien aineiden tuntemusta sekä opetus- ja vuorovaikutustaitoja. Työpaikkana voi olla peruskoulu, lukio tai ammatillinen oppilaitos.

Peruskoulut, lukiot ja ammatilliset oppilaitokset.

Selaa työpaikkoja: Opettaja, matemaattis-luonnontieteelliset aineet

Matemaattis-luonnontieteellisen aineen opettajan on hallittava opetettavat aineet.

Työ vaatii pedagogista osaamista ja vuorovaikutustaitoja.

Opettajan työ vaatii kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä ryhmätyötaitoja.

Ammatissa on seurattava oman alan kehitystä.

Yliopistoissa voi opiskella matemaattis-luonnontieteellisiä aineita. Ylempi korkeakoulututkinto on filosofian maisteri.

Yliopistoissa voi opiskella bio- ja ympäristötieteitä, fysikaalisia tieteitä, geologia, kemiaa, maantiedettä, matemaattisia aineita, tietojenkäsittelytiedettä ja tietotekniikkaa.

Aineenopettajakoulutukseen kuuluu aina kasvatustieteellisiä opintoja. Siksi vaaditaan myös opintoihin sisältyvät tai erikseen suoritetut opettajan pedagogiset opinnot.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Opettajien kelpoisuusvaatimuksista on säädetty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista.

Ammattipätevyydet suomi.fi

Esimerkiksi ammattikorkeakouluissa yliopettajan virkoihin edellytetään lisensiaatin tai tohtorin tutkinto.

Palkkaukseen vaikuttavat muun muassa viran laatu, opetustuntien määrä ja työkokemus. Ylitunneista maksetaan eri palkkio.

Palkkauksen osalta noudatetaan kolmea eri virka- ja työehtosopimusta riippuen siitä, mihin työnantajajärjestöön oppilaitos on järjestäytynyt: Kunnallisen opetusalan virkaehtosopimus, Yksityisen opetusalan työehtosopimus sekä Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimus, joista opettajien osalta vastaa OAJ.