Opettaja, musiikki

Ammatti

Musiikinopettajat opettavat musiikkia pääasiassa peruskouluissa ja lukioissa. Musiikkituntien pitämisen lisäksi työhön kuuluu muun muassa opetuksen suunnittelua ja arviointia sekä koulun muuhun toimintaan osallistumista. Musiikinopettajalta vaaditaan musiikillista ja pedagogista osaamista. Nuoret ovat usein innostuneita musiikista ja soittamisesta, jolloin työ on hyvin palkitsevaa.

Peruskoulut ja lukiot. Musiikin opetusta annetaan myös kansalais- ja työväenopistoissa, musiikkiopistoissa, konservatorioissa, musiikkileikkikouluissa, ammattikorkeakouluissa, opettajan koulutuslaitoksissa ja yliopistoissa.

Selaa työpaikkoja: Opettaja, musiikki

Musiikinopettajalta vaaditaan riittäviä musiikillisia ja pedagogisia valmiuksia. Näitä testataan jo opiskelijavalintojen yhteydessä.

Työ edellyttää ihmissuhdetaitoja. Oppilaiden ja opettajan välinen hyvä vuorovaikutussuhde on tärkeä edellytys oppimiselle.

Koulujen musiikinopettajien on täydennettävä jatkuvasti ammattitaitoaan ajan ja kehityksen tuomien vaatimusten mukaisesti (esim. musiikkiteknologia).

Musiikinopettajilta vaaditaan hyvin laaja-alaista musiikin eri alueiden hallintaa. Perinteisen yhteislaulun ja musiikkitiedon rinnalle koulun musiikinopetuksessa on noussut monipuolinen soitinopetus, yhteissoitto, musiikkiliikunta ja -teknologia, kuuntelukasvatus, improvisointi ja säveltäminen sekä musiikkiteatteri.

Musiikinopettajan työ on joskus melualtista. Työskentelyä peruskouluissa ja lukioissa vaikeuttavat pienet tuntimäärät, isot opetusryhmät, usein puutteelliset varusteet ja nopeatempoinen työtahti.

Musiikin aineenopettajaksi aikova voi opiskella musiikkikasvatusta Sibelius-Akatemiassa (musiikin maisteri), Jyväskylän yliopistossa (filosofian maisteri) sekä Oulun yliopistossa (kasvatustieteen maisteri).

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Valtaosa musiikinopettajien kelpoisuusvaatimuksista on säädetty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista.

Ammattipätevyydet (suomi.fi)

Palkkaus perustuu noudatettavaan työehtosopimukseen.