Opettaja, reaaliaineet

Ammatti

Reaaliaineiden opettajat opettavat eri kouluasteilla esimerkiksi historiaa, yhteiskuntaoppia, uskontoa, elämänkatsomustietoa, filosofiaa tai psykologiaa. Reaaliaineiden opettajan työ vaatii opetettavien aineiden hyvää hallintaa, opetustaitoja ja hyviä vuorovaikutustaitoja.

Peruskoulut. Lukiot. Kansalaisopistot. Työväenopistot.

Selaa työpaikkoja: Opettaja, reaaliaineet

Reaaliaineiden opettajan työ vaatii opetettavan aineen hyvää hallintaa ja pedagogista osaamista.

Opettajan työ edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja.

Ammatissa tarvitaan kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja ryhmätyötaitoja.

Työssä tarvitaan kielitaitoa ja tietotekniikan käyttötaitoja.

Reaaliaineiden opettajalla saattaa olla opetettavanaan useita satoja oppilaita. Oppilaiden määrä vaikeuttaa opetuksen eriyttämistä ja oppilaiden henkilökohtaista tuntemista.

Ammatti edellyttää oman alan kehityksen seuraamista.

Yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto, joka voi aineesta riippuen olla esimerkiksi filosofian maisteri, psykologian maisteri tai teologian maisteri.

Reaaliaineiden opettajien koulutusohjelmiin liittyy usein toisen aineen opinnot.

Opintoihin pitää kuulua myös opettajan pedagogiset opinnot tai ne on suoritettava erikseen.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Opettajien kelpoisuusvaatimuksista on säädetty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista.

Ammattipätevyydet (suomi.fi)

Palkkauksen osalta noudatettava työehtosopimus tai virkaehtosopimus riippuu siitä, mihin työnantajajärjestöön oppilaitos on järjestäytynyt, esimerkkeinä kunnallisen opetusalan virkaehtosopimus, yksityisen opetusalan työehtosopimus sekä palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimus.

Palkkaukseen vaikuttavat mm. opetustuntien määrä/viikko ja työkokemuksen määrä.