Opinto-ohjaaja, oppilaanohjaaja

Ammatti

Opinto-ohjaaja ohjaa oppilaita opintojen suunnittelussa, jatko-opintoihin hakeutumisessa, opiskelutaidoissa ja työelämään suuntautumisessa. Työpaikkana voi olla peruskoulu, lukio, ammatillinen oppilaitos tai korkeakoulu. Työssä tarvitaan oma-aloitteisuutta, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kykyä saavuttaa opiskelijoiden luottamus.

Peruskoulut. Lukiot. Ammatilliset oppilaitokset. Yliopistot.

Peruskouluissa oppilaanohjaajat ovat yleensä päätoimisia. Toisella asteella ja korkeakouluissa on jonkin verran osa-aikaisia opinto-ohjaajia, joiden päätyö on jonkin muun aineen opetus.

Selaa työpaikkoja: Opinto-ohjaaja, oppilaanohjaaja

Opinto-ohjaajan / oppilaanohjaajan on pidettävä jatkuvasti tietonsa ajan tasalla työelämästä, ammateista, koulutuksesta, oppilaitoksista, hakujärjestelmistä ja ylioppilastutkinnosta. Työ vaatii jatkuvaa opiskelua ja tietojen päivittämistä.

Ammatti edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja. Työssä tarvitaan myös organisointitaitoja ja sanallista ja kirjallista esitystaitoa.

Työssä tarvitaan vastuuntuntoa ja eettisyyttä sekä herkkyyttä havaita ja ymmärtää oppilaiden ongelmia sekä taitoa käsitellä niitä.

Opiskelijan on voitava luottaa opinto-ohjaajan puolueettomuuteen ja hänen antamiensa tietojen oikeellisuuteen.

Yliopistoissa (Itä-Suomi: Joensuu, Jyväskylä, Åbo Akademi) voi suorittaa kasvatustieteen maisterin tutkinnon pääaineena kasvatustiede tai kasvatussosiologia.  

Yliopistoissa voi suorittaa myös opinto-ohjaajan erilliset opinnot 60 opintopistettä. Pohjalle tarvitaan ylempi korkeakoulututkinto ja opettajan pedagogiset opinnot.  

Opinto-ohjaajaksi voi kouluttautua myös ammattikorkeakoulussa. Erillisten opinto-ohjaajan opintojen laajuus on 60 opintopistettä. Pohjalle tarvitaan ammatillisen koulutuksen joko ammatillisten tai yhteisten tutkinnon osien opettajan pätevyys.  

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Ylempi korkeakoulututkinto pääaineena kasvatustiede, johon sisältyy ohjauksen opinnot. Tai opettajan koulutus ja sen lisäksi erilliset opinto-ohjaajan opinnot.

Opinto- ja oppilaanohjaajilta edellytettävät kelpoisuusvaatimukset on säädetty opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa asetuksessa.

Ammattipätevyydet (suomi.fi)

Palkkaus vaihtelee suuresti riippuen koulumuodosta, työkokemuksesta ja paikallisesta sopimuksesta.

Palkkauksen osalta noudatetaan kolmea eri ves-/tes-sopimusta riippuen siitä, mihin työnantajajärjestöön oppilaitos on järjestäytynyt: Kunnallisen opetusalan virkaehtosopimus, Yksityisen opetusalan työehtosopimus sekä Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimus, joista opettajien osalta vastaa OAJ.