Opintosihteeri

Ammatti

Opintosihteeri neuvoo monenlaisissa opiskeluun liittyvissä asioissa oppilaitoksissa ja järjestöissä. Tehtäviin kuuluu myös osallistua koulutuksen suunnitteluun ja siitä tiedottamiseen sekä hoitaa monenlaisia opintoasioita. Ammatissa vaaditaan opintoasioiden tuntemusta sekä itsenäistä työskentelyotetta ja hyviä vuorovaikutustaitoja.

Opintosihteerin virkoja ja toimia on korkeakouluissa, yliopistoissa ja joissakin muissa oppilaitoksissa. Työpaikkoja löytyy myös järjestöistä.

Selaa työpaikkoja: Opintosihteeri

Opiskeluun liittyvät asiat on tunnettava hyvin.

Työssä ollaan tekemisissä erilaisten ihmisten kanssa, joten hyvät vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot ovat tarpeen.

Opintosihteeri toimii yhteistyössä eri laitosten ja korkeakoulun muiden yksiköiden kanssa, joten yhteistyökyky on ensiarvoisen tärkeä ominaisuus.

Opintosihteerin työssä vaaditaan itsenäistä työskentelyotetta.

Yliopistoissa ja korkeakouluissa työskentelevillä opintosihteereillä on soveltuva korkeakoulututkinto.

Usein soveltuvin tutkinto on sen alan tutkinto, minkä alan tiedekunnasta tai korkeakoulusta on kysymys.

Järjestöpuolella voidaan edellyttää järjestön toimialaan liittyvää koulutusta tai soveltuvaa korkeakoulututkintoa.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Yliopistoissa palkkaus muodostuu tehtävien vaativuuteen perustuvasta tehtäväkohtaisesta palkanosasta sekä henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvasta henkilökohtaisesta palkanosasta.