Professori

Ammatti

Professori on yliopiston ylimmän tason opetus- ja tutkimusviran haltija. Professorin keskeiset tehtävät ovat tieteellinen tutkimus sekä siihen perustuvan opetuksen antaminen. Työhön sisältyy myös muita asiantuntijatehtäviä sekä hallinnollisia tehtäviä. Vaatimukset professorin virkaan ovat hyvin korkeat. Myös tutkimuslaitoksissa työskentelee professoreita.

Yliopistot. Valtion tutkimuslaitokset. Suomen Akatemia. Taiteen keskustoimikunta.

Selaa työpaikkoja: Professori

Professorin työ on erittäin monipuolista, vaativaa ja haasteellista.

Tehtävien hoidossa on tunnettava erinomaisesti oma tutkimusalansa myös kansainvälisesti.

Lisäksi on tunnettava yliopiston hallinto ja siihen liittyvät asiat.

Hyvät opetustaidot ovat tarpeen.

Vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitojen lisäksi tarvitaan kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

Yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa professorikunnan nimittämiseen kiinnitetään poikkeuksellisen suurta huomiota.

Professorin virat ovat tavoitelluimpia virkoja yliopistoissa. Professoriksi tullaan yleensä runsaan 40 vuoden ikäisenä. Professoreiden keskimääräinen ikä on runsaat 50 vuotta.

Professorit ovat suorittaneet oman alansa ylimmän tutkinnon, esimerkkinä filosofian tohtori, taiteen tohtori tai tekniikan tohtori.

Ennen näiden tutkintojen suorittamista on suoritettava yliopistossa ylempi korkeakoulututkinto, esimerkiksi filosofian maisterin tutkinto.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Professorin kelpoisuusvaatimukset ovat käytännössä hyvin vaativat. Professorin viran täyttämisestä säädellään lainsäädännöllisesti. (Laki ja asetus korkeakoulun professorin ja apulaisprofessorin viran täyttämisestä.)

Yliopistoissa professorien muodollisena kelpoisuusvaatimuksena on tieteellinen tai taiteellinen pätevyys. Sitä arvioidaan muun muassa tieteellisillä julkaisuilla sekä kyvyllä johtaa tieteellistä tutkimusta, todettu opetustaito ja tarpeellinen käytännöllinen perehtyminen viran alaan.

Tutkimuslaitoksissa professorien kelpoisuusvaatimukset poikkeavat jonkin verran yliopistojen vaatimuksista.

Yliopistojen professorinimityksiä koskee erillislainsäädäntö. Virat täytetään pääasiassa avoimen kilpailun perusteella, jossa korostuvat asiantuntijalausunnot sekä hakijoiden vertailu tehtävien ja kelpoisuusvaatimusten perusteella. Eräissä tapauksissa käytetään ns. kutsumismenettelyä.

Professoreiden palkkaus määräytyy pääasiassa yliopistojen palkkausjärjestelmän perusteella. Yliopistoissa palkkaus muodostuu tehtävien vaativuuteen perustuvasta tehtäväkohtaisesta palkanosasta sekä henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvasta henkilökohtaisesta palkanosasta.

Hyödyllisiä linkkejä