Psykologi

Ammatti

Psykologi työskentelee vastaanotollaan asiakastyössä tai muissa asiantuntijatehtävissä, joissa tarvitaan tuntemusta ihmisen käyttäytymisestä, ajattelusta ja tunne-elämästä. Psykologin ammatissa tarvitaan hyvä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Psykologeja työskentelee mm. mielenterveystoimistoissa ja terveyskeskuksissa sekä henkilöstöhallinto- ja koulutustehtävissä.

Psykologeja työskentelee muun muassa mielenterveystoimistoissa, sairaaloiden psykiatrisilla klinikoilla ja osastoilla, terveyskeskuksissa, kouluissa, työvoimatoimistoissa, sosiaalitoimessa sekä yritysten ja työklinikoiden palveluksessa. Osa toimii ammatinharjoittajina ja yrittäjinä.

Selaa työpaikkoja: Psykologi

Psykologin ammatti edellyttää laajan teoreettisen tiedon soveltamista käytännön ongelmiin.

Kiinnostus inhimillisen käyttäytymisen lainalaisuuksia kohtaan sekä kyky paneutua ja syventyä ovat psykologin keskeisiä vaatimuksia.

Oman persoonallisuuden käyttö työvälineenä edellyttää oman persoonallisuuden tuntemista.

Ihmisläheisessä työssä tärkeää on taito tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa, hyvä huomiokyky, empaattisuus ja herkkyys. Kyky kuunnella toista ihmistä on olennaista.

Työssä on siedettävä pitkäjännitteisesti myös ristiriitoja ja ongelmia.

Mielenterveystyössä työskentelevän tulee olla henkisesti tasapainoinen ja hyvän todellisuudentajun omaava.

Hänen tulee pystyä itsenäiseen työskentelyyn sekä työskentelyyn hoitoryhmän jäsenenä.

Valmius luovaan ajatteluun ja ongelmanratkaisukyky ovat välttämättömiä.

Yliopistoissa voi suorittaa psykologian maisterin tutkinnon.

Yliopistoissa voi myös suorittaa muun ylemmän korkeakoulututkinnon, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu korkein arvosana psykologiassa.

Ainoastaan psykologian maisterit saavat oikeuden toimia laillistettuina psykologeina. Muilla tutkinnoilla voi suuntautua esimerkiksi tutkijan tai opettajan ammattiin.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Psykologi on laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö, ja psykologin työtä voi tehdä vain laillistettu psykologi. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira myöntää hakemuksen perusteella luvan käyttää psykologin ammattinimikettä ja toimia psykologin ammatissa henkilölle, joka on suorittanut psykologian maisterin tutkinnon.

Terveydenhuollon ammatinharjoittamisesta säädetään ammatinharjoittamislaissa ja asetuksessa terveydenhuollon ammattihenkilöistä.

Psykologit työskentelevät yleensä kuukausipalkalla. Kunnilla noudatetaan yleistä Kunnallista virka- ja työehtosopimusta. Valtiolla palkkaus määräytyy Valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Yksityissektorilla palkkaus on usein työnantajan ja työntekijän välinen neuvottelukysymys.

Poikkeuksen muodostaa lähinnä itsenäinen ammatinharjoittaminen, jolloin psykologi hinnoittelee itse tunti- tai projektikohtaisesti omat palvelunsa.

Hyödyllisiä linkkejä