Viittomakielen tulkki

Ammatti

Viittomakielen tulkki välittää viestejä kuurojen ja kuulevien välillä. Tilanteet vaihtelevat asioinnista opetukseen ja vapaa-aikaan. Viittomakielen tulkit voivat toimia myös opettajina tai kääntäjinä. Työpaikkoja on mm. tulkkikeskuksissa, Kuurojen liitolla ja kunnilla. Monet toimivat ammatinharjoittajina omissa yrityksissään. Ammatissa tarvitaan viittomakielen hallintaa ja sujuvaa ilmaisua sekä hyvää keskittymiskykyä ja joustavuutta.

Viittomakielen tulkit työskentelevät joko palveluntuottajien palveluksessa työntekijöinä tai toimivat itse palveluntuottajina (ammatinharjoittajina, yrittäjinä). Työpaikkoja ovat esimerkiksi tulkkikeskukset, Kuurojen liitto, kunnat ja yritykset.

Selaa työpaikkoja: Viittomakielen tulkki

Viittomakielen tulkin on hallittava viittomakieli sekä sen eri murteet ja slangi.

Tulkilta edellytetään usean alan termistön hallintaa suomeksi sekä suomalaisella ja/tai suomenruotsalaisella viittomakielellä.

Tulkin on osattava ilmaista välitettävä sanoma sujuvasti ja vivahteikkaasti molemmilla työkielillä.

Työssä saattaa joutua tutustumaan erikoisaloihin ja opiskelemaan niiden sanastoa tulkkausta varten. Hyvä yleissivistys on tarpeen.

Ammatissa toimiminen edellyttää kahden eri tavoin viestivän yhteisön ja niiden kulttuurien erityispiirteiden tuntemista.

Kiinnostus erilaisia kieliä ja viestintätapoja kohtaan on ammatissa tarpeen.

Työ vaatii joustavuutta ja avoimuutta, koska tilanteet vaihtelevat. Hyvät vuorovaikutustaidot ovat tarpeen.

Viittomakielialalla tarvitaan yhä enemmän teknistä osaamista, jota esimerkiksi yleistyvä etätulkkaus edellyttää.

Viittomakielen tulkin työ vaatii normaalia kuuloa ja erittäin hyvää keskittymiskykyä.

Viittomakielen tulkin tulee noudattaa työssään ammattisäännöstöä, joka edellyttää mm. vaitiolovelvollisuutta.

Ammatissa voi esiintyä selkä-, hartia- ja niskakipuja. Silmät saattavat kipeytyä, koska tulkki joutuu usein kohdentamaan katseensa pitkäksi aikaa viittomiin ja henkilöihin.

Ammattikorkeakoulussa voi opiskella viittomakielen tulkkausta suorittaen humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinnon, tulkki (AMK).

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Opiskelutulkeilla on yleensä kuukausipalkka. Vähimmäisperuspalkka määräytyy tehtävän vaativuuden mukaan. Päälle tulevat mahdolliset kokemuslisät ja henkilökohtainen palkanosa, johon vaikuttaa mm. erityisosaaminen.

Asioimis- ja vapaa-ajan tulkkauksessa käytetään yleensä tuntipalkkausta, pidemmissä tulkkauksissa myös päiväpalkkaa. Vaativan tason tuntipalkkaa maksetaan tavanomaista vaativammassa tulkkaustyössä, esimerkiksi kongressissa, toisen kotimaisen tai vieraan kielen tulkkaamisessa tai teatteriesityksessä.

Hyödyllisiä linkkejä