Ajojärjestelijä

Ammatti

Ajojärjestelijät työskentelevät tavarakuljetusten ja henkilöliikenteen esimies- ja suunnittelutehtävissä. He vastaavat kaluston tehokkaasta käytöstä, toimivat kuljettajien esimiehinä ja hoitavat yhteydenpitoa asiakkaisiin. Ajojärjestelijöitä työskentelee kuljetusliikkeiden, huolintaliikkeiden, terminaaliyhtiöiden ja teollisuuden palveluksessa. Ajojärjestelijältä edellytetään hyvää paikallistuntemusta, kaluston tuntemusta, asiakaspalveluhenkisyyttä, paineensietokykyä ja huolellisuutta.

Kuljetus- ja huolintaliikkeet, terminaaliyhtiöt, kuljetusten välittäjäyritykset, tilauskeskukset ja teollisuuden alan yritykset.

Selaa avoimia työpaikkoja: Ajojärjestelijä

Ajojärjestelijältä vaaditaan kuljetusalan ja kaluston tuntemusta sekä hyvää paikallistuntemusta. Työssä tarvitaan asiakaspalveluhenkisyyttä ja yhteistyötaitoja. Kuljettajien esimiehenä ajojärjestelijä tarvitsee esimiestaitoja.

Hyvä muisti, paineensietokyky ja rauhallisuus ovat tarpeellisia ominaisuuksia. Työssä tarvitaan myös huolellisuutta ja tarkkuutta. Tarvittaessa on kyettävä tekemään monia asioita yhtä aikaa.

Ammatissa tarvitaan myös taloudellista ajattelua. Kuljetuksia ja tavarankäsittelyä koskevan lainsäädännön ja määräysten tunteminen on työssä tarpeen, samoin työehtosopimusten tuntemus. Työssä tarvitaan tietotekniikan käyttötaitoja.

Ajojärjestelijöillä on usein pitkä työkokemus kuljettajana tai terminaalityöntekijänä.

 

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa logistiikan perustutkinnon. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella. Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös esimerkiksi palvelulogistiikan erikoisammattitutkinto toimitusketjun hallinnan osaamisalalta. Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon insinööri (AMK) esimerkiksi logistiikkaa tai liikennealaa opiskellen.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Kuukausipalkka. Toimihenkilön palkka määräytyy tehtävien vaativuuden mukaisen ohjepalkan sekä henkilön kykyjen, koulutuksen, kokemuksen, työsuoritusten ja muun henkilökohtaisen pätevyyden perusteella.