Ajoneuvonosturinkuljettaja

Ammatti

Ajoneuvonosturinkuljettaja käyttää ja ohjaa ajoneuvoalustalla olevaa nosturia, jolla voi ajaa myös maanteillä. Ajoneuvonosturinkuljettajat työskentelevät nostotöitä suorittavissa yrityksissä, rakennusliikkeissä, teollisuuslaitoksissa sekä itsenäisinä yrittäjinä. Työssä tarvitaan nosturin hallintaa, hyvää näköä, tarkkaavaisuutta ja yhteistyökykyä.

Nostotöitä suorittavat yritykset. Rakennusliikkeet. Teollisuuslaitokset. Itsenäisinä yrittäjinä tai urakoitsijoina.

Selaa avoimia työpaikkoja: Ajoneuvonosturinkuljettaja

Ajoneuvonosturinkuljettajan on hallittava koneen käyttö työmailla ja ohjaaminen maanteillä. Ohjauslaitteiden varma hallinta on välttämätöntä, minkä lisäksi työ vaatii sujuvaa merkeillä viestintää aputyöntekijän kanssa.

Raskaiden taakkojen nostaminen on vastuullista työtä, joka vaatii hyvää keskittymiskykyä, varovaisuutta ja hyvää huomiokykyä. Jatkuva tarkkaavaisuus on tarpeen, sillä mahdollinen virheliike tai erehdys voi johtaa kohtalokkaisiin tapaturmiin. 

Myös hyvä näkö ja tilan hahmottamiskyky sekä liikkeiden ja etäisyyksien arviointi on työssä tärkeää. Rakennustyömailla työskentely edellyttää sekä oma-aloitteisuutta että yhteistyökykyä. Rakennusalalla tapahtuvat muutokset korostavat ammattitaidon monipuolisuutta, oman ammattitaidon jatkuvaa kehittämistä, tehokkuutta ja laatuajattelua. Rakennustyömaalla työskentely edellyttää edelleen hyvää fyysistä kuntoa.

Epilepsia tai muu liikenne- ja nostoturvallisuutta vaarantava ruumiillinen vamma estää ammatissa toimimisen. Melko yksipuoliset työliikkeet ja -asennot saattavat aiheuttaa rasitusta.

Talonrakennusalan ammattitutkinto (nosturinkuljetuksen osaamisala) antaa pätevyyden toimia ajoneuvonosturin kuljettajana. Tutkinnon suorittamiseen valmistavaa koulutusta järjestetään ammattikoulutuskeskuksissa. Pääsyvaatimuksena koulutukseen on yleensä raskaan kaluston tai työkoneen ajokokemus sekä voimassa oleva ABC-luokan ajokortti. Lisäksi edellytetään normaalia kuuloa, näköä ja stereonäkökykyä. Ajoneuvonosturinkuljettajan ammattiin voi valmistua oppisopimuksella.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Ajoneuvonosturin kuljettajalla on oltava asianmukainen alan ammattitutkinto. Vaatimus ei kuitenkaan koske sellaisia ajoneuvonostureita, joiden suurin nostokyky on alle 5 tonnia.

Kuljettajien pätevyys (oph.fi)

Ajoneuvonosturinkuljettajan palkkaus ja työehdot määräytyvät maa- ja vesirakennusalan työehtosopimuksen mukaan. Palkkaus perustuu tuntipalkkaan, jonka suuruus määräytyy töiden vaativuuden mukaan. Peruspalkan päälle maksetaan erilaisia lisiä, kuten vastuu- ja tehotuntilisiä. Alalla maksetaan myös urakkapalkkaa.