Arkkitehti

Ammatti

Arkkitehtien työstä valtaosa on talojen suunnittelua, mutta arkkitehdit toimivat myös yhdyskuntasuunnittelu- ja kaavoitustehtävissä. Rakennusten suunnittelutyö voi kohdistua uudis- tai korjausrakennuskohteeseen. Arkkitehtejä työskentelee yksityisissä toimistoissa, kunnilla ja valtiolla. Ammatissa tarvitaan luovuutta ja hyvää tilallista hahmotuskykyä sekä kykyä ratkaista ongelmia. Taito ilmaista näkemyksiään piirtäen, kirjoittaen ja suullisesti on tarpeen, samoin järjestelmällisyys ja yhteistyötaidot.

Arkkitehtitoimistot. Yrittäjinä. Kunnat ja kuntayhtymät. Ympäristöministeriö. Yliopistot ja korkeakoulut.

Selaa avoimia työpaikkoja: Arkkitehti

Arkkitehdilta vaaditaan suunnitteluosaamista ja tilallista hahmottamiskykyä sekä luovuutta ja kykyä ratkaista ongelmia. Arkkitehdin on tunnettava rakennustekniikkaa sekä laki- ja sopimusasioita.

Asiakkaan tarpeet on kyettävä selvittämään ja ymmärtämään. Esteettisistä ratkaisuista, toimivuudesta jne. keskustellaan tilaajan kanssa, joka useimmiten odottaa arkkitehdilta uusia ideoita. Vaatimukset voivat joskus olla ristiriitaisiakin, mutta arkkitehdin on kyettävä löytämään niihin kaikkia osapuolia tyydyttävä ratkaisu. Työssä tarvitaan kykyä esittää näkemyksensä. Hyvistä suullisista ja kirjallisista viestintätaidoista on etua. Piirustustaidosta on hyötyä erityisesti luonnosten laatimisessa.

Arkkitehdin on oltava järjestelmällinen, sillä hänen on kyettävä tarkkaan ajankäytön suunnitteluun ja oltava täsmällinen. Työssä tarvitaan yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, koska työhön sisältyy paljon palavereja ja kokouksia yhteistyötahojen kanssa. Myös toimistojen arki on pitkälle ryhmätyötä. Matemaattinen lahjakkuus on eduksi.

Arkkitehdin työ voi olla myös stressaavaa, koska työhön kohdistuu toisinaan julkista kritiikkiä. Oman arkkitehtitoimiston perustaminen vaatii yrittäjän valmiuksia.

Arkkitehdin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Arkkitehdin tutkinnon voi suorittaa teknillisessä yliopistossa.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Kunnan ja valtion virkoihin on omat kelpoisuusvaatimuksensa. Suunnittelijoilta ja pääsuunnittelijoilta on omat pätevyysvaatimuksensa.

Kuukausipalkka tai urakkapalkka.