Aseseppä

Ammatti

Asesepät valmistavat, korjaavat ja huoltavat aseita sekä niiden osia. Aseseppä toimii yleensä itsenäisenä yrittäjänä. Työssä vaaditaan käsityötaitoja, aseiden rakenteen ja tekniikan tuntemusta, aseita koskevan lainsäädännön tuntemusta sekä asiakaspalvelutaitoja.

Aseliikkeet. Asekorjaamot. Aseverstaat. Puolustusvoimat. Itsenäisinä yrittäjinä.

Selaa työpaikkoja: Aseseppä

Asesepän ammatti edellyttää aseiden rakenteen ja toiminnan tuntemista. Asesepän on osattava valmistaa, korjata ja huoltaa aseita. Ammatissa on tunnettava aseiden valmistamisessa ja korjaamisessa käytettävät materiaalit, työvälineet ja metallin työstötekniikat.

Asesepältä vaaditaan käsityötaitoja ja käden tarkkuutta, kykyä pitkäjännitteiseen työskentelyyn, luovaa ajattelua ja kekseliäisyyttä. Työssä on oltava tarkka, huolellinen ja noudatettava turvallisuusvaatimuksia. Asesepän on myös osattava huoltaa työssä käytettäviä koneita, laitteita ja työvälineitä. Koska asesepät työskentelevät sekä yksittäis- että sarjatuotannon parissa, on heidän hallittava molemmat tuotantomuodot.

Alalla toimivilta edellytetään aseita koskevan lainsäädännön tuntemista ja rehellisyyttä. Nuhteeton tausta on edellytys ammatissa toimimiselle. Työ edellyttää aseiden ja asealan kehityksen seuraamista.

Yrittäjänä toimivalle asesepälle on olennaista, miten taitava hän on työssään ja miten hyvin hän osaa myydä ja markkinoida palvelujaan.

Asesepän koulutusta annetaan Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa aikuiskoulutuksena. Tutkinto on taideteollisuusalan perustutkinto artesaani.

Asesepän ammattiin voi valmistua myös oppisopimuskoulutuksella hakeutumalla oppiin jonkin vanhemman asesepän verstaalle

Ammattitaidon kartuttua voi suorittaa taideteollisuusalan ammattitutkinnon (aseseppä) ja taideteollisuusalan erikoisammattitutkinnon (aseseppämestari).

Myös puolustusvoimissa annetaan asesepän koulutusta.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Luvat asealan elinkeinon harjoittamiseen myöntää ja peruuttaa Poliisihallituksen asehallinto.
Asealan elinkeinolupa (suomi.fi)

Itsenäisenä yrittäjänä toimivan asesepän ansiot riippuvat liiketoiminnan kannattavuudesta.

Hyödyllisiä linkkejä