Asfalttityöntekijä

Ammatti

Asfalttityöntekijät päällystävät ja paikkaavat asfaltilla teitä, katuja ja muita alueita sekä valmistavat asfalttimassaa. Asfalttityötekijät työskentelevät yleensä asfalttiurakoitsijoiden palveluksessa. Työssä vaaditaan hyvää ammattitaitoa ja fyysistä kuntoa sekä sosiaalisuutta ja soveltuvuutta pitkiin työpäiviin.

Asfalttityöntekijät työskentelevät yleensä asfalttiurakoitsijoiden palveluksessa.

Selaa avoimia työpaikkoja: Asfalttityöntekijä

Asfalttimassan valmistus erityisillä asfalttiasemilla tapahtuu pitkälle automatisoidun tekniikan avulla ja vaatii tekijältään pitkää käytännön kokemusta tai teknistä koulutusta. Asfalttikoneiden kuljettajien on hallittava koneiden huoltamiseen liittyvät pienet korjaustyöt.

Asfalttityössä työkohteet vaihtuvat lähes päivittäin. Työaika käytetään tehokkaasti, ja materiaali asettaa omat vaatimuksensa. Asfalttimassaa ei voi päästää jäähtymään. Työ sanelee aikataulun, ja tauolle voi mennä vasta, kun työvaihe on valmis.

Työ vaatii tekijöiltään paitsi hyvää ammattitaitoa ja fyysistä kuntoa, myös sosiaalista henkeä, sillä työtä tehdään ryhmässä. Ammatissa tarvitaan myös valmiutta urakkaluonteisen työn mukanaan tuomiin haasteisiin. Koska vuotuinen työaika on rajallinen, työaikataulut ovat kireitä ja työtahti on tiivis.

Työtä tehdään vaihtelevissa olosuhteissa. Vaikeat sääolot hankaloittavat työtä, sillä esimerkiksi sateesta märän tien uudelleen asfaltointi on vaikeaa, koska uusi massa ei tahdo tarttua märkään asfalttiin. Työ ei sovi henkilöille, jotka ovat allergisia tai astmaattisia. Hankalat työolosuhteet (kylmyys, kosteus, tuuli) edellyttävät suojavaatetusta, joka vaikeuttaa liikkeitä ja liikkumista. Kuuman asfaltin läheisyys lisää hengitys- ja verenkiertoelimistön työmäärää. Lämpimät ilmat aiheuttavat hikoilua ja ihon suojaaminen on välttämätöntä.

Asfalttikoneiden kuljettajat tekevät jatkuvaa istumatyötä, mikä voi rasittaa selkää. Jatkuva muun liikenteen tarkkailu ja oman työn jäljen tarkkailu saattavat rasittaa puolestaan niskaa ja hartioita.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa rakennusalan perustutkinnon maarakentajaksi tai maarakennuskoneenkuljettajaksi suuntautuen. Myös oppisopimuskoulutus on mahdollinen. Alan suurimmat yritykset järjestävät myös omaa koulutusta. Näyttötutkintona voidaan suorittaa myös maarakennusalan ammattitutkinto sekä maarakennusalan erikoisammattitutkinto.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Asfalttialan työehtosopimuksen mukaiset palkkausmuodot ovat aikapalkka, tuotantopalkkiopalkka ja urakkapalkka. Työn kausiluontoisuuden johdosta ansiot vaihtelevat erittäin paljon talvi- ja kesäajan välillä. Urakkapalkkausta käytetään hyvin paljon. Kesäaikana ansiot ovat suuremmat.