Automaatioinsinööri

Ammatti

Automaatioinsinööri on erikoistunut automaatiojärjestelmiin, joita käytetään esimerkiksi teollisuudessa ja kiinteistöissä. Työtehtävät vaihtelevat järjestelmien ja laitteiden suunnittelusta tuotekehitykseen ja tuotannon johtamiseen. Työpaikkoja on mm. eri toimialojen teollisuudessa, alan laitteita valmistavassa teollisuudessa ja suunnittelutoimistoissa. Ammatissa tarvitaan teknistä osaamista, esimiestaitoja, ongelmanratkaisukykyä, yhteistyötaitoja ja asiakaspalveluhenkisyyttä.

Paperiteollisuus. Kemianteollisuus. Elintarviketeollisuus. Energiateollisuus. Prosessi- ja automaatiotekniikan laitteita ja järjestelmiä valmistavat yritykset. Kone- ja metallituoteteollisuus. Elektroniikka- ja sähköteollisuus. Kiinteistöautomaatioon erikoistuneet yritykset. Suunnittelu- ja insinööritoimistot. Kaupan ala. Maahantuojat.

Selaa avoimia työpaikkoja: Automaatioinsinööri

Automaatioon liittyvissä asiantuntijatehtävissä tarvitaan vahvaa automaatiotekniikan osaamista. Ammatissa tarvitaan lisäksi sähkötekniikan, sähkövoimatekniikan ja tietotekniikan osaamista. Tuotannossa on tunnettava tuotantomenetelmät ja laatuasiat.

Monissa tehtävissä tarvitaan liiketoiminnan, projektijohtamisen ja markkinoinnin tuntemusta. Johtotehtävissä tarvitaan esimiesosaamista ja organisointikykyä sekä kykyä itsenäisiin päätöksiin ja vastuunkantoon.

Ongelmanratkaisutaidot, yhteistyötaidot, asiakaspalveluhenkisyys ja kielitaito ovat tarpeen. Alan kehitystä on seurattava jatkuvasti.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella automaatiotekniikkaa, sähkö- ja automaatiotekniikkaa ja talotekniikkaa. Tutkinto on tekniikan ammattikorkeakoulututkinto insinööri (AMK).

Yliopistojen teknillistieteellisellä koulutusalalla voi opiskella automaatiotekniikkaa, automaatio- ja sähkötekniikkaa ja sähkötekniikkaa. Ylempi korkeakoulututkinto on diplomi-insinööri. Alempi korkeakoulututkinto on tekniikan kandidaatti.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Sähköturvallisuusalan säädösten mukaan oman alansa sähkö- ja käyttötöitä saa itsenäisesti tehdä vain henkilö, jolla on näihin töihin riittävä ammattitaito. Sähköturvallisuusalan vastuuhenkilöllä (sähkötöiden johtaja tai käytön johtaja) tulee olla toimialueen kattava pätevyystodistus. Pätevyystodistus annetaan henkilölle, jolla on riittävä sähköalan koulutus, työkokemus ja suoritettu sähköturvallisuustutkinto.

Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksissä ylemmän toimihenkilön palkka sovitaan yksilökohtaisesti työsopimuksella ottaen huomioon tehtävän vaativuus, koulutus ja ammattipätevyys. Palkkaustapoina ovat aikapalkka (kuukausipalkka) ja erilaiset palkkiopalkat.

Toimihenkilön palkka muodostuu toimen vaativuuteen perustuvasta tehtäväkohtaisesta osuudesta ja työsuoritus- ja pätevyystekijöiden perusteella määräytyvästä henkilökohtaisesta osuudesta sekä mahdollisesta yrityskohtaisesta osuudesta. Työsuhteen keston perusteella maksetaan erillistä palvelusvuosilisää.

Alalla noudatetaan Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimusta, joka on solmittu Teknologiateollisuus ry:n ja Ylemmät toimihenkilöt YTN ry:n välillä. Alalla noudatetaan myös Teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimusta, joka on solmittu Teknologiateollisuus ry:n ja Toimihenkilöunioni TU ry:n välillä.

Palkkaus voi perustua myös muuhun työehtosopimukseen riippuen työnantajan toimialasta.