Biotekniikan insinööri

Ammatti

Biotekniikan insinöörit työskentelevät tuotanto-, kehitys- ja asiantuntijatehtävissä. Tehtäviin kuuluvat esimerkiksi kokeiden järjestäminen, laadunvalvonta ja hallinnolliset tehtävät. Työpaikkoja on mm. teollisuudessa, biotekniikan yrityksissä ja tutkimuslaitoksissa. Ammatissa tarvitaan mm. luonnontieteiden tuntemusta, tutkimus- ja tuotantomenetelmien hallintaa ja vuorovaikutustaitoja.

Lääketeollisuus. Elintarviketeollisuus. Kemianteollisuus. Biotekniikan yritykset. Laitevalmistajat. Tutkimuslaitokset. Valtio. Kunnat. Yliopistot. Oppilaitokset.

Selaa avoimia työpaikkoja: Biotekniikan insinööri

Biotekniikan insinööri tarvitsee eri luonnontieteen alojen tuntemusta sekä teorioiden ja tutkimusmenetelmien hallintaa. Ammatissa on hallittava myös biotekninen tuotanto. Hyvä perehtyneisyys tuotannonalaan on tarpeen. Työssä tarvitaan myös taloudellista ajattelua.

Johto- ja asiantuntijatehtävissä korostuu kokonaisuuksien hallinta sekä organisointitaidot. Insinöörit tarvitsevat myös vuorovaikutustaitoja ja yhteistyökykyä. Työtä tehdään mm. eri alojen asiantuntijoista koostuvan ryhmän jäsenenä. Biotekniikan tuotekehitystyö edellyttää luovaa ajattelua.

Työ on yhä useammin kansainvälistä, jolloin korostuu taito hoitaa asioita suullisesti ja kirjallisesti vierailla kielillä. Ammatissa on tarpeen oman alan kehityksen jatkuva seuraaminen.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella biotekniikkaa. Tutkintonimike on tekniikan ammattikorkeakoulututkinto insinööri (AMK).

Biotekniikka voi opiskella yliopistoissa useissa eri tiedekunnissa. Bio- ja ympäristötieteissä ylempi korkeakoulututkinto on filosofian maisteri.

Maatalous- ja metsätieteissä sekä elintarvike- ja ravitsemustieteissä ylempi korkeakoulututkinto on maatalous- ja metsätieteiden maisteri.

Teknisissä tieteissä ylempi korkeakoulututkinto on diplomi-insinööri.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Kuukausipalkka. Yksityisellä sektorilla palkkaus perustuu henkilökohtaiseen työsopimukseen. Palkkaus on erittäin vaihteleva, ja siihen vaikuttavat mm. ammattitaito, erityistaidot kuten kielitaito, työkokemuksen pituus ja asema yrityksessä.

Kunnilla noudatetaan Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta. Palkkaan vaikuttavat tehtävän vaativuus sekä henkilökohtainen työsuoritus.

Valtiolla palkkaus määräytyy Valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Palkkaan vaikuttavat tehtävän vaativuus sekä henkilökohtainen työsuoritus.

Hyödyllisiä linkkejä