Bloggaaja

Ammatti

Bloggaaja kirjoittaa blogiinsa haluamistaan aiheista omalla tyylillään. Kirjoittamisen lisäksi työhön kuuluu ideointia, valokuvausta, kuvankäsittelyä ja blogin ylläpitoa sekä blogin lukijoiden kanssa kommunikointia. Työ vaatii kirjoitustaitoa ja muun sisällön tuottamisen osaamista sekä innostunutta otetta, halua yhteisöllisyyden luomiseen ja aktiivisuutta. Kaupallisen yhteistyön kautta blogilla on mahdollisuus saada tuloja. Suosituimmat bloggaajat voivat saada toimeentulonsa blogeillaan.

Ammatinharjoittajina. Yrittäjinä. Eri toimialojen yritykset. Media-alan yritykset.

Selaa avoimia työpaikkoja: Bloggaaja

Bloggaajan on oltava kiinnostunut blogin pitämisestä ja innostunut käsittelemistään aiheista. Bloggaajalta vaaditaan halua yhteisöllisyyden rakentamiseen ja kykyä aidon lukijasuhteen luomiseen. Bloggaajan persoonan ja tyylin on oltava jollain tavalla kiinnostavia, mikä vaatii yleensä tietoista kehittämistä. Blogi on osattava suunnitella huomioiden aihepiiri, kohderyhmä, blogialusta, sisältö, tyyli ja ulkoasu.

Sisällön tuottaminen edellyttää hyvää kirjallista viestintätaitoa, käytännössä yleensä suomen kielen hallintaa oikeinkirjoituksineen. Valokuvauksen ja kuvankäsittelyn perusteet on hallittava. Mikäli blogissa hyödynnetään videoita, on osattava myös videokuvata ja editoida. Tietotekniikan käyttötaitojen lisäksi on hallittava blogin päivittämiseen käytettävä julkaisualusta.

Kaupallisen yhteistyön aloittaminen blogia rahoittavien yritysten kanssa vaatii tietämystä markkinoinnista ja sopimuksista. Tähän saa kuitenkin asiantuntija-apua eri tahoilta.

Bloggaaminen vaatii aktiivisuutta, sillä blogiin on tuotettava sisältöä säännöllisesti ja riittävän usein. Blogin lukijoille vastaamiseen ja heidän kanssaan keskusteluun on panostettava, sillä se on blogin suosion ja seuraamisen kannalta erittäin tärkeää.

Työ vaatii sekä sosiaalisuutta että oma-aloitteisuutta. Bloggaajalta vaaditaan kykyä kestää ikävääkin palautetta. Suositulla bloggaajalla elämä muuttuu aina jossain määrin julkiseksi, eikä julkisuuskuvaa pysty kokonaan hallitsemaan. Tuotteita ja palveluja esiteltäessä on säilytettävä kriittisyys.

Bloggaajan on seurattava blogeja ja maailman tapahtumia sekä kehitettävä tarvittaessa omaa osaamistaan.

Bloggaajille ei ole varsinaista tutkintoon johtavaa koulutusta, mutta koulutusta järjestetään kursseina esimerkiksi verkossa.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Bloggaajat ovat useimmiten harrastajia, jotka eivät saa tuloja blogin pitämisestä. Ne, jotka tienaavat blogillaan, saavat työstä useimmiten sivutuloja esimerkiksi opintojen rahoittamiseen tai ansiotyön tulojen päälle. Osa bloggaajista on kuitenkin päätoimisia. Bloggaajien tulot vaihtelevat paljon riippuen blogin suosiosta ja kaupallisesta yhteistyöstä.

Bloggaaja voi olla työsuhteessa, jolloin hänen tulonsa ovat palkkaa, joka tulee esimerkiksi portaalilta tai yhteistyöyritykseltä. Ammattimaiset bloggaajat ovat yrittäjiä, usein ammatinharjoittajia, jotka toimivat esimerkiksi toiminimellä. Heidän tulonsa ovat palkkiota, jota saadaan tehtyjen sopimusten mukaisesti yhteistyöyrityksiltä.

Tulot perustuvat esimerkiksi sivuston kävijämääriin tai sisältöihin, joissa esitellään tai arvioidaan jotakin tuotetta tai palvelua. Tuloja saadaan usein myös mainoksista ja yhteistyökampanjoista. Näiden lisäksi voidaan saada lahjoina tuotteita ja palveluja.