Ekologi

Ammatti

Ekologi on biologi, joka tutkii eläinten ja kasvien riippuvuutta elollisesta ja elottomasta ympäristöstä. Ammattiin kuuluu usein paljon kenttätyötä. Työpaikasta riippuen toimenkuva voi olla painottunut myös koulutustehtäviin tai ympäristöalan asiantuntijatehtäviin. Ekologeja työskentelee ympäristöhallinnossa, tutkimusyrityksissä ja yliopistoissa. Ekologeilta edellytetään laajaa tietoutta biologian ja yhteiskunnan eri alueilta, kiinnostusta luontoon ja maastokelpoisuutta.

Ympäristöhallinto, yliopistot, tutkimuslaitokset, biologia-alan yritykset sekä järjestöt ja liitot.

Selaa avoimia työpaikkoja: Ekologi

Ekologilta edellytetään laajaa tietoutta biologian monilta osa-alueilta sekä yhteiskunnan eri alueilta. Tällaisia ovat mm. sosiologia, matemaattiset aineet, tietotekniikka erityisesti paikkatietojärjestelmien osalta, maa- ja metsätalous sekä lainsäädäntö. Laaja kiinnostus ympäristöasioihin on tarpeen.

Pitkäjännitteisyys ja kyky toimia sekä itsenäisesti että ryhmissä ovat tarpeellisia ominaisuuksia. Tieteellinen tutkimus edellyttää loogista ja luonnontieteellistä ajattelutapaa sekä tutkimusmenetelmien ja tilastojen hallintaa. Ekologin työssä kenttäjaksoja on suhteellisen paljon, joten maastokelpoisuus sekä kiinnostus elää luonnonolosuhteissa ovat tarpeen.

Ekologin on seurattava oman alansa kehitystä.

Yliopistoissa voi opiskella ekologiaa. Ylempi korkeakoulututkinto on filosofian maisteri.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Tutkimus- ja opetusvirkoihin on omat vaatimuksensa.

Palkkaus vaihtelee työnantajan ja työtehtävän mukaan. Erikoisosaaminen ja tietyn tehtäväkentän hallinta nostavat palkkatasoa.