Elektroniikkainsinööri

Ammatti

Elektroniikkainsinöörit työskentelevät eri tehtävänimikkeillä elektroniikkalaitteita ja niiden osia valmistavan teollisuuden palveluksessa. Työtehtäviä ovat mm. tuotesuunnittelu, tuotekehitys ja tuotannon johtaminen. Työ edellyttää teknistä osaamista, esimiesosaamista, ongelmanratkaisutaitoja, valmiutta tiimityöskentelyyn ja asiakaspalveluhenkisyyttä.

Elektroniikka- ja sähköteollisuus. Teleyritykset. Automaatioalan yritykset. Suunnittelutoimistot. Insinööritoimistot.

Selaa avoimia työpaikkoja: Elektroniikkainsinööri

Elektroniikkaan liittyvissä asiantuntijatehtävissä tarvitaan vahvaa teknistä osaamista. Tuotannossa on tunnettava tuotantomenetelmät ja laatuasiat. Elektroniikan lisäksi tarvitaan tietokonetekniikan, ohjelmoinnin, tietoliikennetekniikan sekä säätö- ja automaatiotekniikan perusosaamista.

Monissa tehtävissä tarvitaan liiketoiminnan, projektijohtamisen ja markkinoinnin tuntemusta. Johtotehtävissä tarvitaan esimiesosaamista ja organisointikykyä sekä kykyä itsenäiseen päätöksentekoon ja vastuunkantoon. Ongelmanratkaisutaidot, yhteistyötaidot, asiakaspalveluhenkisyys ja kielitaito ovat tarpeen.

Teknologioiden ja tekniikan nopea kehitys edellyttää jatkuvaa opiskelua.

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon insinööri (AMK) suuntautumisvaihtoehtona tieto- ja viestintätekniikka. 

Yliopistojen teknillistieteellisellä koulutusalalla voi suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon diplomi-insinööri ja alemman korkeakoulututkinnon tekniikan kandidaatti suuntautuen elektroniikkaan ja sähkötekniikkaan. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Sähköturvallisuusalan säädösten mukaan oman alansa sähkö- ja käyttötöitä saa itsenäisesti tehdä vain henkilö, jolla on näihin töihin riittävä ammattitaito. Sähköturvallisuusalan vastuuhenkilöllä (sähkötöiden johtaja tai käytön johtaja) tulee olla toimialueen kattava pätevyystodistus. Pätevyystodistus annetaan henkilölle, jolla on riittävä sähköalan koulutus, työkokemus ja suoritettu sähköturvallisuustutkinto.

Toimihenkilön palkka muodostuu toimen vaativuuteen perustuvasta tehtäväkohtaisesta osuudesta ja työsuoritus- ja pätevyystekijöiden perusteella määräytyvästä henkilökohtaisesta osuudesta sekä mahdollisesta yrityskohtaisesta osuudesta. Työsuhteen keston perusteella maksetaan erillistä palvelusvuosilisää. Alalla noudatetaan Teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimusta.

Ylemmän toimihenkilön palkka sovitaan yksilökohtaisesti työsopimuksella ottaen huomioon tehtävän vaativuus, koulutus ja ammattipätevyys. Alalla noudatetaan Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimusta. Palkkaustapoina ovat aikapalkka (kuukausipalkka) ja erilaiset palkkiopalkat.