Geologi

Ammatti

Geologi tekee tutkimustyötä sekä toimii erilaisissa asiantuntijatehtävissä. Työhön kuuluu kartoittaa maa- ja kallioperää, etsiä malmeja, tutkia maapallon synty- ja kehityshistoriaa sekä ympäristöasioihin liittyviä tehtäviä. Työpaikkoja on valtiolla ja kunnilla, kaivosyhtiöillä sekä insinööri- ja konsulttitoimistoilla. Ammatissa tarvitaan geologista asiantuntemusta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja pitkäjännitteisyyttä. Kentällä toimiva geologi tarvitsee hyvää peruskuntoa ja erätaitoja.

Ympäristöhallinto. Ympäristöministeriö. Suomen ympäristökeskus. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY). Geologian tutkimuskeskus. Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy. Säteilyturvakeskus (STUK). Väylävirasto. Yliopistot. Kunnat. Kaivosyhtiöt. Malminetsintäorganisaatiot. Insinööritoimistot. Konsulttitoimistot.

Selaa avoimia työpaikkoja: Geologi

Geologin ammatissa tarvitaan geologista asiantuntemusta, kuten geologisten systeemien ymmärtämistä ja luonnonvarojen tuntemusta. Erilaiset tutkimusmenetelmät on hallittava sekä kentällä että laboratoriossa. Ammatti edellyttää kiinnostusta luontoa, maaperää ja kiviä kohtaan.

Geologin on luonnontieteilijänä osattava ajatella loogisesti ja analyyttisesti. Ongelmanratkaisutaidot ovat työssä tarpeen. Ammatissa tarvitaan kykyä itsenäiseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn, esimerkiksi näytteiden keräämisessä, kirjaamisessa ja analysoimisessa. Ryhmätyötaitoja tarvitaan työ- ja tutkimusryhmissä. Pitkäjännitteisyyttä tarvitaan myös, sillä yksittäiset hankkeet saattavat kestää useita vuosia.

Kentällä toimivalta geologilta edellytetään hyvää peruskuntoa. Luonnossa liikuttaessa tarvitaan erätaitoja, suunnistustaitoja ja jopa kiipeilytaitoja. Vuorovaikutus- ja kielitaito ovat työssä tarpeen, sillä eteen saattaa tulla neuvottelu paikallisten maanomistajien tai asukkaiden kanssa.

Yliopistojen luonnontieteellisellä koulutusalalla voi opiskella geologiaa pääaineena. Ylempi korkeakoulututkinto on filosofian maisteri. Alempi korkeakoulututkinto on luonnontieteiden kandidaatti.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Geologit ovat yleensä kuukausipalkkaisia.