Hakkurinkuljettaja

Ammatti

Hakkurinkuljettajat työskentelevät bioenergia-alaan liittyvissä metsäalan töissä. Heidän tehtäviinsä kuuluu kaadettujen, karsittujen ja pinottujen puiden hakettaminen koneellisesti. Hake poltetaan voimaloissa ja lämmityslaitoksissa lämmön tai sähkön tai molempien tuottamiseksi. Ajettavat hakkurit ovat kuorma-autoja, joihin kuuluu nosturi ja haketin. Ammatissa tarvitaan koneiden käyttö- ja huoltotaitojen lisäksi mm. metsäalan tuntemusta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja yhteistyötaitoja.

Hakkurinkuljettajat työskentelevät metsäkoneyrityksissä tai koneyrittäjinä.

Selaa avoimia työpaikkoja: Hakkurinkuljettaja

Hakkurinkuljettajan on hallittava työssään tarvittavien koneiden ja laitteiden käyttö sekä osattava lisäksi huoltaa kalustoa. Työssä tarvitaan metsä- ja bioenergia-alan sekä niiden prosessien ja työvaiheiden tuntemusta.

Tehtävien hoito edellyttää omatoimisuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Yhteistyötaidot ovat myös tarpeen. Työ edellyttää tarkkaavaisuutta, huolellisuutta ja vastuuntuntoa. Työtä tehdään toisinaan myös taajama-alueilla ja teiden varsilla, jolloin ympäristössä liikkuvien ihmisten ja ajoneuvojen huomioiminen on erityisen tärkeää. Kiinnostus luontoa kohtaan on eduksi. Työ on osattava tehdä luontoa ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittaen.

Työturvallisuuden huomioiminen on tärkeää työskenneltäessä tehokkaiden mekaanisten laitteiden ja raskaiden kuormien kanssa. Yrittäjänä toimivilta edellytetään alan perusosaamisen lisäksi myös yrittäjyyteen liittyvää osaamista, kuten markkinointi- ja laskentaosaamista sekä asiakaspalvelutaitoja.

Hakkurinkuljettajalle soveltuu toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa suoritettava metsäalan perustutkinto metsäkoneenkuljetuksen osaamisalalta.

Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella.

Ammattitaidon kartuttua voidaan suorittaa myös metsäalan ammattitutkinto, metsäkoneenkuljetukseen suuntautuen ja metsäalan erikoisammattitutkinto metsäkoneenkuljetukseen suuntautuen.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Kuorma-autokortti (C) ja/tai yhdistelmäajoneuvon kuljettamiseen oikeuttava ajokortti (E) on työssä tarpeen.

Palkkaus perustuu metsäalan työehtosopimukseen. Metsätöiden palkkauksen perusteena ovat työn vaativuus, työntekijän pätevyys työssään ja työsuoritus. Palkkaustapoina voidaan käyttää mm. aikapalkkaa (päivä-, tunti- tai kuukausipalkkaa), suoraa urakkapalkkaa tai tuotospalkkaa.

Yrittäjillä ansiotaso määräytyy liiketoiminnan kannattavuuden mukaan, mihin vaikuttaa mm. työn määrä sekä hinnoittelu.

Hyödyllisiä linkkejä