Hinausautonkuljettaja

Ammatti

Hinausautonkuljettajan työnä on hinata ja siirtää erilaisia ajoneuvoja sekä antaa tarvittaessa pienimuotoista teknistä apua esimerkiksi ajoneuvon käynnistämiseksi. Hinauskaluston ja -menetelmien hallinnan lisäksi työssä tarvitaan teknistä osaamista ja asiakaspalvelutaitoja. Huolellisuus ja työturvallisuuden huomioiminen on työssä tärkeää, sillä hinauspaikkana voi olla esimerkiksi vilkas moottoritie tai ahdas katu.

Hinauspalveluja tarjoavat yritykset.

Selaa avoimia työpaikkoja: Hinausautonkuljettaja

Hinausautonkuljettajan on tunnettava hinauskalusto ja -menetelmät. Monipuolinen tekninen osaaminen on eduksi. Asiakaspalveluhenkisyys on työssä tarpeen.

Hinauksissa on osattava huomioida muu liikenne, mikä edellyttää hyvää huomiokykyä, tarkkaavaisuutta ja ennakointia. Työturvallisuuden huomioiminen on tärkeää, sillä hinauspaikoilla kuten moottoriteiden varsilla työtä tehdään muun liikenteen läheisyydessä. Kielitaito on eduksi.

Ammatti edellyttää valmiutta vuorotyöhön.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voidaan suorittaa logistiikan perustutkinto, jossa voidaan suuntautua kuljetuspalveluihin. Tutkintonimike on autonkuljettaja, linja-autonkuljettaja tai yhdistelmäajoneuvonkuljettaja. 

Kuorma-autonkuljettajilta edellytetään myös ammattipätevyyskoulutus. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Vaatimuksena C-kortti. Tavaraliikenteen ammattipätevyys.

ALT:n jäsenyritysten kuljetuskalustojen, pyöräkuormaajien, nosturi- ja pumppuautojen sekä muiden erikoisautojen kuljettajiin sovelletaan Kuorma-autoalan työehtosopimusta joka on solmittu Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ry:n välillä. Työntekijän palkka määräytyy joko tunti- tai 2-viikkojakson palkkana. Palkka perustuu palkkataulukoihin. Päälle tulevat erilliset lisät.