Huolitsija

Ammatti

Huolitsija työskentelee huolintaliikkeessä tuonti- ja vientikuljetusten järjestelytehtävissä. Työhön kuuluu suunnitella tavarankuljetuksen kokonaisuus, hoitaa tarvittava paperityö ja pitää asiakkaat ajan tasalla kuljetuksen vaiheista. Ammatissa on tunnettava eri kuljetusmahdollisuudet sekä tuontiin ja vientiin liittyvät tulli- ym. määräykset. Tehtävien hoito edellyttää tarkkuutta, organisointikykyä, palveluhenkisyyttä ja kielitaitoa.

Huolitsijan on tunnettava eri kuljetusmahdollisuudet sekä hallittava tuontiin ja vientiin eri maissa liittyvät tulli- ym. määräykset ja verot. Ammatissa on kyettävä käsittelemään nopeasti ja virheettömästi kymmeniä asiapapereita ja ottamaan huomioon eri maiden vaatimukset ja menettelytavat. Huolitsijalta edellytetään tarkkuutta, huolellisuutta ja halua työskennellä numeroiden parissa.

Organisointikyky on tarpeen, koska työssä voi joutua kovan kiireen ja paineen alaiseksi. Ammatissa tarvitaan hyvää kielellistä ilmaisukykyä. Kielitaito on tarpeen, sillä huolitsija joutuu työssään paljon tekemisiin vieraskielisen aineiston, kuten kirjeiden ja asiapapereiden kanssa. Työhön voi sisältyä myös puheluita vieraalla kielellä.

Asiakaspalvelutehtävät edellyttävät palveluhenkisyyttä sekä kykyä tulla toimeen ja työskennellä erilaisten ihmisten kanssa.

Sopiva pohjakoulutus huolitsijaksi on esimerkiksi liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto tradenomi (AMK). Toisella asteella voi suorittaa liiketoiminnan perustutkinnon merkonomi. Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella. 

Ammattitaidon kartuttua voidaan suorittaa myös liiketoiminnan ammattitutkinto kansainvälisen liiketoiminnan ja huolinnan osaamisalalta sekä liiketoiminnan erikoisammattitutkinto kansainvälisen liiketoiminnan osaamisalalta. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Käytössä on usein henkilökohtainen työsopimus. Palkan määräytymiseen vaikuttavat mm. asema yrityksessä, ammattitaito, työkokemus ja erityistaidot kuten kielitaito.

Palkkaus perustuu huolinta-alan toimihenkilöiden työehtosopimukseen, joka on solmittu Erityispalvelujen Työnantajaliiton ja Erityisalojen Toimihenkilöliiton ERTO:n välillä.