Järjestöjuristi

Ammatti

Järjestöjuristit toimivat erilaisten järjestöjen palveluksessa. Järjestöjuristin pääasiallisina työtehtävinä on jäsenistön oikeudellinen neuvonta, toimeksiantojen hoitaminen tuomioistuimissa sekä oikeudellinen koulutus. Alan asiantuntijatyö edellyttää laintuntemuksen lisäksi oma-aloitteisuutta sekä kykyä itsenäiseen päätöksentekoon, ryhmätyötaitoja ja esiintymistaitoa.

Järjestöt: ammattiliitot, työnantajaliitot ja muut etujärjestöt.

Selaa avoimia työpaikkoja: Järjestöjuristi

Järjestöjuristi tarvitsee laintuntemuksen lisäksi pedagogisia taitoja, koska tehtäviin kuuluu kouluttamista. Ammatti edellyttää kykyä itsenäiseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn sekä päätöksentekoon. Työssä tarvitaan vuorovaikutustaitoja, ryhmätyötaitoja ja neuvottelutaitoja.

Kielitaitoa tarvitaan yhä enemmän. Työssä on jatkuvasti seurattava lainsäädännön kehitystä. Ammatissa on etua hyvästä paineensietokyvystä.

Yliopistoissa voi opiskella oikeustieteitä ja suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon, joka on oikeustieteen maisteri.

Oikeustieteen maisterin on mahdollista pätevöityä varatuomariksi suorittamalla vuoden kestävä tuomioistuinharjoittelu eli ns. auskultointi.

Oikeustieteellisiä jatkotutkintoja ovat oikeustieteen lisensiaatin ja oikeustieteen tohtorin tutkinnot.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Palkkaus vaihtelee. Siihen vaikuttavat mm. tehtäväasema, työn vaativuus, työkokemus ja mahdolliset lisäopinnot.