Kartoittaja

Ammatti

Kartoittaja mittaa maastoa sekä tekee karttoja ja maastomalleja. Työtehtävät liittyvät esimerkiksi rakentamiseen ja kaavoittamiseen. Työpaikkoja on mm. valtiolla, kunnilla, insinööritoimistoissa ja rakennusliikkeissä. Ammatissa tarvitaan mittaustekniikoiden hallintaa, hyvää hahmottamiskykyä ja matemaattista ajattelua sekä tarkkuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

Valtio. Kunnat. Kartoitusyritykset. Mittausyritykset. Insinööritoimistot. Konsulttitoimistot. Rakennusliikkeet.

Selaa avoimia työpaikkoja: Kartoittaja

Kartoittajan on tunnettava eri mittausmenetelmät ja mittausvälineet. Tietotekniikkaa tarvitaan muun muassa karttojen valmistuksessa. Kartoittajan ammatti vaatii hyvää hahmottamiskykyä ja matemaattista ajattelua. Maanmittauslaskenta perustuu trigonometriaan.

Työssä tarvitaan tarkkuutta, pitkäjännitteisyyttä ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Ryhmätyötaitoja tarvitaan myös. Maastotöissä on eduksi hyvä fyysinen kunto ja kiinnostus luonnossa liikkumiseen.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa maanmittausalan perustutkinnon (kartoittaja).  Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös maanmittausalan ammattitutkinto. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella. 

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella maanmittaustekniikkaa. Tutkintonimike on tekniikan ammattikorkeakoulututkinto insinööri (AMK). 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Yksityisellä sektorilla palkkaus perustuu henkilökohtaiseen työsopimukseen.

Kunnissa noudatetaan Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta. Sopimuksessa on määritelty eri ammattiryhmille vähimmäispalkkatasot, joita ei voida alittaa. Palkka muodostuu tehtäväkohtaisesta ja henkilökohtaisesta palkan osasta.