Kemisti

Ammatti

Kemisti tutkii aineita sekä niiden ominaisuuksia ja reaktioita. Työnkuva vaihtelee pitkälti työpaikan mukaan. Laboratoriossa tehtävän tutkimus- ja kehitystyön lisäksi tarjolla on hallinnollisia töitä ja markkinointitehtäviä. Työpaikkoja on mm. kemianteollisuudessa, yliopistoissa ja kuntien laboratorioissa. Ammatissa tarvitaan kemian tuntemusta, luovuutta, tarkkuutta ja yhteistyötaitoja.

Tutkimuslaitokset. Kuntien sairaala-, elintarvike- ja ympäristölaboratoriot. Kemianteollisuus. Kaupan ala. Yliopistot. Oppilaitokset.

Selaa avoimia työpaikkoja: Kemisti

Kemistin on tunnettava kemiaa sekä kyettävä omaksumaan uutta teoreettista tietoa ja soveltamaan tutkimustietoa käytäntöön. Ammatissa tarvitaan luovuutta. Matemaattisesta lahjakkuudesta on etua.

Työssä tarvitaan tarkkuutta ja vastuullisuutta. Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot ovat tarpeen. Palveluhenkisyyttä korostetaan yhä enemmän etenkin yksityissektorilla. Hyvästä viestintä- ja kielitaidosta, erityisesti englannin kielen taidosta, on hyötyä.

Liiketaloudellinen osaaminen ja poikkitieteellisyys nousevat tulevaisuudessa entistä keskeisempään asemaan ainakin kemianteollisuudessa. Ammatti edellyttää oman alan kehityksen jatkuvaa seuraamista. Tutkimustyössä joudutaan monesti seisomaan kylmähuoneissa pitkiäkin aikoja. Työssä on osattava käsitellä myrkyllisiä aineita.

Taipumus ihoallergiaan tai yliherkkyys joillekin aineille saattaa estää ammatin harjoittamisen.

Yliopistoissa voi opiskella luonnontieteellisellä koulutusalalla kemiaa. Ylempi korkeakoulututkinto on filosofian maisteri.

Teknillistieteellisellä koulutusalalla voi opiskella kemian tekniikkaa. Ylempi korkeakoulututkinto on diplomi-insinööri.

Matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opettajan virat peruskouluissa ja lukioissa ovat usein kolmen opetettavan aineen virkoja. Tämän vuoksi kemiaa opiskelevien kannattaa lukea sivuaineina matematiikkaa ja fysiikkaa.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Kemistit ovat tyypillisesti kuukausipalkkaisia.