Kuljetussuunnittelija

Ammatti

Kuljetussuunnittelija vastaa tavarankuljetuksen suunnittelusta ja toteutumisesta omalla alueellaan. Kuljetussuunnittelijoita työskentelee lähinnä kuljetustoimintaa harjoittavissa yrityksissä. Ammatissa on koko ajan otettava huomioon kustannustehokkuus. Työ vaatii järjestelmällisyyttä ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä myös nopeiden ratkaisujen tekemiseen.

Kuljetusyritykset. Posti. Teollisuus. Kaupan alan yritykset.

Selaa avoimia työpaikkoja: Kuljetussuunnittelija

Kuljetussuunnittelijan ammatti edellyttää järjestelmällisyyttä ja kykyä nopeaan päätöksentekoon. Toiminnan taloudellinen kannattavuus on otettava koko ajan huomioon. Paikallistuntemus on tärkeää kuljetussuunnittelijan työssä. Hänen on tunnettava alue, jolla toimitaan sekä reitit, joilla autot liikkuvat. Kuljetussuunnittelijan on osattava hahmottaa kuljetettava tavara sekä se, miten sille voidaan rakentaa sopiva kuljetustapa.

Työssä tarvitaan pitkäjännitteisyyttä, sillä kuljetukset suunnitellaan pitkällä tähtäimellä. Asiakastyössä tarvitaan yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Kehittämistehtävissä on tunnettava tuotannon, varastoinnin ja kuljetuksen eri työvaiheet.

Kielitaito on työssä tarpeen ulkomaan kuljetuksissa. Työ edellyttää tietotekniikan käyttötaitoja. Stressiä saattaa aiheuttaa toimitusten tiukat aikataulut, ennalta arvaamattomat häiriöt ja taloudellisten menetysten riskit.

Kuljetussuunnittelijaksi sopiva koulutus on tekniikan ammattikorkeakoulututkinto insinööri (AMK), jonka voi suorittaa esimerkiksi logistiikkaan tai liikennealaan suuntautuen. Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa myös liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon tradenomi (AMK) esimerkiksi liiketoiminnan logistiikkaan suuntautuen.

Rastor-instituutissa ja joissain kauppaoppilaitoksissa annetaan myös ammattiin soveltuvaa koulutusta. Usein kuljetussuunnittelijaksi edetään työkokemuksen kautta esimerkiksi ajojärjestelijästä.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Kuukausipalkka, joka perustuu joko alan työehtosopimukseen tai henkilökohtaiseen työsopimukseen. Alalla noudatetaan esimerkiksi Autoliikennealojen toimihenkilöitä koskevaa työehtosopimusta joka on solmittu Autoliikenteen Työnantajaliitto ALT ry:n ja Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry:n välillä. Työehtosopimus koskee mm. autoliikennealoilla työskenteleviä liikenteenjärjestelytoimihenkilöitä sekä terminaalien työnjohtajia.

Toimihenkilön kuukausipalkka määräytyy tehtävien vaativuuden mukaisen ohjepalkan sekä koulutuksen, työkokemuksen, työsuoritusten ja henkilökohtaisen pätevyyden perusteella. Henkilökohtaisissa työsopimuksissa palkkaan vaikuttavat mm. koulutus, ammattitaito, työkokemuksen määrä, asema yrityksessä ja erityistaidot.