Lähetti

Ammatti

Lähetti kuljettaa esimerkiksi postia, paketteja ja tavaroita joko talon sisällä tai ulkopuolelle. Työpaikkoja on esimerkiksi valtion ja kuntien virastoissa ja laitoksissa, yrityksissä sekä lähetti- ja kuriiripalveluihin erikoistuneissa yrityksissä. Ammatissa tarvitaan asiakaspalvelutaitoja, järjestelmällisyyttä ja huolellisuutta.

Lähettipalveluja tarjoavat yritykset. Kuriiripalveluja tarjoavat yritykset. Kuljetuspalveluja tarjoavat yritykset. Yritykset. Valtion ja kuntien virastot ja laitokset. Seurakunnat ja järjestöt.

Selaa avoimia työpaikkoja: Lähetti

Lähetiltä edellytetään oman työnantajan organisaation ihmisten ja paikkojen tuntemusta. Lähettipalveluja tarjoavissa yrityksissä on tunnettava toiminta-alue sekä asiakkaiden toimipaikkojen sijainti. Ammatissa tarvitaan asiakaspalvelutaitoja.

Järjestelmällisyys, täsmällisyys ja huolellisuus ovat työssä tarpeen. Lähetille tärkeitä ominaisuuksia ovat reippaus ja vastuuntunto. Kielitaito on eduksi.

Työ edellyttää riittävän hyvää fyysistä kuntoa. Ajokortti on tarpeen autoläheteillä.

Ammattiin kouluttaudutaan yleensä työpaikalla tapahtuvan perehdytyksen kautta.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Palkkaus vaihtelee työpaikan ja tehtävien mukaan. Kunnilla ja valtiolla palkka perustuu tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työsuoritukseen. Yrityksissä palkkaus vaihtelee.