Linja-autonkuljettaja

Ammatti

Linja-autonkuljettaja kuljettaa matkustajia esimerkiksi paikallisliikenteessä ja tilausliikenteessä. Tehtäviin kuuluu ajamisen lisäksi matkustajien neuvomista, lippujen myymistä ja rahdin käsittelyä. Linja-autonkuljettajat työskentelevät yksityisen bussiyrityksen tai kunnallisen liikennelaitoksen palveluksessa. Ammatissa tarvitaan joustavaa palveluasennetta, hyvää ajotaitoa, tarkkuutta ja teknistä osaamista.

Linja-autonkuljettajan työ on palveluammatti, jossa tarvitaan hyvän ajotaidon ja monipuolisen kaluston hallinnan lisäksi joustavaa asiakaspalvelutaitoa. Kuljettajan on tunnettava aikataulut, reitit, pysäkit ja muut matkustamiseen liittyvät asiat. Työssä tarvitaan joustavuutta sekä kykyä hoitaa vaihtelevia palvelutilanteita.

Kuljettajalta vaaditaan täsmällisyyttä, sillä aikataulut määräävät työtahdin, linja-auton on lähdettävä ja saavuttava perille aikataulun mukaan. Kuljettajalta vaaditaan tarkkuutta, huolellisuutta ja rauhallisuutta, sillä matkustajien turvallisuus on hänen vastuullaan. Autoa on osattava ajaa rauhallisesti mutta myös taloudellisesti.

Työssä edellytetään hyvää näköä, huomio- ja arviointikykyä sekä nopeita, mutta samalla rauhallisia reaktioita. Paineensietokyky on tärkeä ominaisuus. Kielitaito on entistä tärkeämpää kuljettajan tehtävissä.

Kuljettajalta vaaditaan myös teknistä osaamista. Hänen on tunnettava auton varusteet, tarvittaessa on myös osattava korjata auton pikkuvikoja. Autojen tekniikka, rahastuslaitteet ja matkaliput muuttuvat koko ajan, joten omaa ammattitaitoa on kehitettävä jatkuvasti.

Aikataulut sekä eri vuodenaikojen ja liikenneolojen vaihtelut kuormittavat kuljettajaa henkisesti. Istumatyö ja veto saattavat rasittaa niskaa, selkää ja hartianseutua.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa logistiikan perustutkinnon kuljetuspalveluihin suuntautuen. Tutkintonimike on linja-autonkuljettaja. 

Kuljettajakoulutusta on mahdollisuus saada myös oppisopimuskoulutuksena, johon kuitenkin vaaditaan linja-autokortti. 

Alalle voi kouluttautua myös suorittamalla kuljetusalan ammattitutkinnon. Kuljetusalan ammattitutkintoon osallistujalla tulee olla D-luokan ajo-oikeus ja -kortti. 

EU-säännös edellyttää uusilta linja-autonkuljettajilta perustason ammattipätevyyskoulutusta ja ammatissa jo toimivilta jatkokoulutusta. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Linja-autonkuljettajalta edellytetään D-ajokorttia. Alle 16-paikkaisen pienbussin, jota käytetään palveluliikenteessä, riittää D1-ajokortti.

Kuorma- ja linja-autokuljettajan ammattipätevyydet (suomi.fi)

Linja-autohenkilökunnan työehtosopimuksen mukaan palkka määräytyy 2-viikkojakson palkkana. Palkkaan vaikuttaa työkokemus. Päälle tulevat erilaiset lisät, kuten vuoro-, ilta-, yö- ja sunnuntaityölisät. Työehtosopimus on solmittu Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välillä.