Logistiikkainsinööri

Ammatti

Logistiikkainsinöörit johtavat, suunnittelevat ja kehittävät yritysten kuljetus- ja varastotoimintoja. Tehtävänä voi olla myös tuotantolaitoksen tarvitsemat ostot ja hankinnat, markkinointi tai tietovirtojen hallinta. Työpaikkoja on logistiikkapalveluita tarjoavissa yrityksissä sekä teollisuuden ja kaupan alalla. Ammatissa tarvitaan mm. logistiikkajärjestelmien tuntemusta, suunnitteluosaamista sekä esimies- ja vuorovaikutustaitoja.

Logistiikkapalveluyritykset. Kuljetusyritykset. Varastopalveluyritykset. Huolintaliikkeet. Teollisuusyritykset. Kaupan alan yritykset. Suunnittelu- ja konsultointialan yritykset. Satamaoperaattorit.

Selaa avoimia työpaikkoja: Logistiikkainsinööri

Logistiikkainsinöörin on hallittava tilaus-toimitusketjun kokonaisuus sekä logistiset järjestelmät. Ammatissa on tunnettava kuljetuksiin, varastointiin, materiaalinkäsittelyyn, tietovirtoihin ja yritystalouteen liittyviä asioita. Logistiikkainsinöörin on tunnettava kuljetuksissa ja varastoissa käytettävä teknologia sekä tietojärjestelmät, joilla toimintaa hallitaan.

Ammatti edellyttää johto-, esimies- ja suunnitteluosaamista. Liiketaloudellinen osaaminen ja taloudellinen ajattelu ovat ammatissa tarpeen, sillä logistiikassa ollaan tekemisissä sekä tekniikan että talouden kanssa.

Logistiikkainsinöörin on kyettävä itsenäiseen työskentelyyn esimerkiksi suunnitellessa ja dokumentoidessa, mutta myös ryhmätyöhön. Vuorovaikutustaidot ovat työssä tarpeen. Aikataulut ja työhön liittyvä taloudellinen vastuu edellyttävät hyvää stressinsietokykyä.

Kansainvälisten tilaus- ja toimitusketjujen parissa työskentely edellyttää hyvää kielitaitoa sekä myös kulttuurien tuntemusta.

 

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella logistiikkaa ja suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon insinööri (AMK).

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella myös liiketoiminnan logistiikkaa. Tutkinto on liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto tradenomi (AMK).

Yliopistoissa logistiikkaa voi opiskella teknisissä tieteissä. Ylempi korkeakoulututkinto on diplomi-insinööri. Alempi korkeakoulututkinto on tekniikan kandidaatti.

Yliopistoissa logistiikkaa voi opiskella myös kauppatieteissä. Ylempi korkeakoulututkinto on kauppatieteiden maisteri. Alempi korkeakoulututkinto on kauppatieteiden kandidaatti.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Toimihenkilöillä palkka perustuu alakohtaiseen työehtosopimukseen. Palkka muodostuu yleensä tehtäväkohtaisesta palkanosuudesta, joka määräytyy tehtävien vaativuuden mukaan. Henkilökohtainen palkanosuus perustuu työsuoritukseen ja pätevyyteen. Lisäksi voi tulla vielä yrityskohtainen osuus. Tavallisimmin käytössä on kuukausipalkka.

Ylempien toimihenkilöiden palkka sovitaan yleensä yksilöllisesti työsopimuksella. Palkkaan vaikuttavat mm. työn vaativuus, henkilön pätevyys ja henkilökohtainen työsuoritus.

Yrittäjinä toimivilla ansiotaso määräytyy liiketoiminnan kannattavuuden mukaan.