Luomutuottaja , luomuviljelijä

Ammatti

Luomutuottajat ovat maatalousyrittäjiä, jotka ovat keskittyneet luonnonmukaiseen tuotantoon. Luomutuotantoon kuuluvat kasvi- ja eläintuotanto sekä myös luonnosta saatavat keruutuotteet. Luomuviljelyssä kemiallisten torjunta-aineiden ja keinolannoitteiden käyttö on kiellettyä. Eläintuotannossa korostetaan eläinten terveyttä ja hyvinvointia. Ammatissa tarvitaan luomutuotannon tuntemusta, maatilan töiden hallintaa, yrittäjyyteen liittyvää osaamista sekä omatoimisuutta ja markkinointitaitoja.

Luomuviljelijä

Luomutuottajan / luomuviljelijän on hallittava maatilan monet työt ja työvaiheet. Ammatissa on tunnettava kasvien ja eläinten elintavat ja -vaatimukset. Luomutuotannon menetelmät, luonnonmukaiseen tuotantoon, elintarvikkeisiin ja jalosteisiin liittyvät säädökset ja määräykset on tunnettava.

Ammatissa on osattava käyttää erilaisia koneita, laitteita ja työkaluja. Tuotannon ja töiden suunnittelu edellyttää pitkäjännitteisyyttä ja järjestelykykyä, jotta työt tulevat ajallaan tehdyiksi. Lisäksi on osattava huoltaa ja korjata työkoneita ja -laitteita. Kannattava maatilan hoito edellyttää tietoja myös talouden hoidosta (kirjanpito, budjetointi tms.).

Asiakaslähtöisyys, markkinointiosaaminen ja yhteistyötaidot ovat työssä tarpeen. Maatilan vaihtelevissa töissä tarvitaan omatoimisuutta.

Riittävän hyvä kunto on tarpeen, sillä jotkut työtehtävät ovat fyysisesti raskaita.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa maatalousalan perustutkinnon. Tutkinnossa voi suuntautua mm. eläintenhoitoon (eläintenhoitaja) ja maatilatalouteen (maaseutuyrittäjä). 

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnossa voidaan suuntautua luontoalaan, jolloin tutkintonimike on luonto-ohjaaja / luonnonvaratuottaja / luonto- ja ympäristöneuvoja. Porotalouteen suuntautuen tutkintonimike on poronhoitaja. 

Puutarha-alan perustutkinnon voi suorittaa esimerkiksi puutarhatuotantoon suuntautuen. Tutkintonimike on puutarhuri. 

Perustutkinnot voidaan suorittaa myös oppisopimuksella. 

Ammattitaidon kartuttua voidaan suorittaa myös mm. maatalousalan ammattitutkinto, eläintenhoidon ammattitutkinto, puutarha-alan ja porotalouden ammattitutkinto tai eläintenhoidon, maatalousalan ja puutarha-alan erikoisammattitutkinnot. 

Ammattikorkeakouluissa voidaan suorittaa luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto agrologi (AMK) maaseutuelinkeinoihin suuntautuen. Puutarhatalouteen suuntautuen tutkintonimike on hortonomi (AMK). 

Yliopistoissa voi opiskella maataloustieteitä. Alempi korkeakoulututkinto on maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti, ylempi maatalous- ja metsätieteiden maisteri. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

EU-lainsäädännössä määritetään luonnonmukaisen tuotannon vaatimukset. Ruokavirasto ohjaa ja suunnittelee valvontaa sekä valvoo luomuelintarvikkeiden ja luomurehujen valmistajia.

Yrittäjinä toimivien tulot perustuvat liiketoiminnan kannattavuuteen.

Maaseudun Työnantajaliittoon kuuluvien maaseutuelinkeinoja harjoittavien jäsenyritysten palveluksessa olevien työntekijöiden palkkaus perustuu Maaseutuelinkeinojen työehtosopimukseen, joka on solmittu Maaseudun Työnantajaliiton ja Puu- ja erityisalojen liiton välillä.

Työntekijän henkilökohtainen tuntipalkka koostuu työn vaativuuden perusteella määräytyvästä työkohtaisesta palkasta, työntekijän pätevyyden perusteella määräytyvästä henkilökohtaisesta palkanosasta ja lisien perusteella määräytyvästä osuudesta.

Kuva: Elina Ylisoivio, Skills Finland.

Hyödyllisiä linkkejä