LVI-insinööri

Ammatti

LVI-insinöörit toimivat LVI-alan monipuolisissa asiantuntijatehtävissä eri tehtävänimikkeillä, jotka vaihtelevat työnantajan ja toimenkuvan mukaan. Työnkuva voi olla painottunut esimerkiksi rakennusten LVI-suunnitteluun, työnjohtoon tai valvontaan. Työpaikkoja on mm. insinööri- ja suunnittelutoimistoissa, valmistavassa teollisuudessa sekä energia- ja teollisuuslaitoksissa. Ammatissa tarvitaan LVI-tekniikan tuntemusta ja suunnitteluosaamista sekä esimies- ja vuorovaikutustaitoja.

Suunnittelutoimistot. Insinööritoimistot. Rakennusteollisuus. Energiateollisuus. Kone- ja metallituoteteollisuus. Tukkukauppa. Maahantuontiyritykset. Itsenäisinä yrittäjinä.

Selaa avoimia työpaikkoja: LVI-insinööri

LVI-insinöörin on tunnettava LVI-tekniikan ja -järjestelmien lisäksi myös sähkötekniikkaa, automaatiotekniikkaa ja konetekniikkaa. Ammatissa on tunnettava rakentamismääräykset. Työssä tarvitaan suunnitteluosaamista ja suunnitteluohjelmistojen hallintaa.

LVI-insinööriltä edellytetään myös organisointitaitoja ja työnjohtotehtävissä myös esimiestaitoja. Ammatissa tarvitaan kykyä itsenäiseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn, mutta myös yhteistyökykyä ja ryhmätyötaitoja. Suunnittelutyö edellyttää ongelmanratkaisukykyä ja taloudellista ajattelua.

Kielitaito on tarpeen alan kirjallisuuden ymmärtämiseksi sekä kansainvälisissä tehtävissä toimimiseksi. Alan kehitystä on seurattava jatkuvasti, sillä järjestelmät kehittyvät ja rakentamisen vaatimukset kiristyvät.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella talotekniikkaa ja suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon insinööri (AMK).

Yliopistojen teknistieteellisellä koulutusalalla voi suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon diplomi-insinööri ja alemman korkeakoulututkinnon tekniikan kandidaatti esimerkiksi rakennustekniikkaa, energiatekniikkaa, automaatiotekniikkaa, sähkötekniikkaa tai konetekniikkaa opiskellen.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Palkkaus on alan työehtosopimusten mukainen. Suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilötehtävissä toimiviin teknisiin ja konttoritoimihenkilöihin sovelletaan suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöiden työehtosopimusta, joka on solmittu Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry:n ja Ammattiliitto PRO:n välillä.

Palkka muodostuu toimen vaativuuteen perustuvasta tehtäväkohtaisesta osuudesta sekä pätevyyteen ja työsuoritukseen perustuvasta henkilökohtaisesta palkanosasta sekä mahdollisesta palvelusvuosilisästä.

Yrityksen suunnittelu-, konsultointi- tai asiantuntijatehtävissä tai esimiestehtävissä toimiviin ylempiin toimihenkilöihin sovelletaan suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimusta, joka on solmittu Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry:n ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n välillä.

Ylemmän toimihenkilön palkka sovitaan yksilökohtaisesti työsopimuksella ottaen huomioon tehtävän vaativuus, koulutus ja ammattipätevyys.

Julkisella työnantajalla palkkaus perustuu alan virkaehtosopimukseen.

Hyödyllisiä linkkejä