Maanmittausinsinööri

Ammatti

Maanmittausinsinöörit tekevät kaavoitusta ja maanmittausta. Työpaikkoja on kunnilla ja valtiolla sekä maanmittauksiin ja paikkatietojärjestelmiin erikoistuneissa yrityksissä ja konsulttitoimistoissa. Työssä vaaditaan vankkaa taloudellista, juridista ja teknistä osaamista, mutta myös yhteistyö- ja neuvottelutaitoja.

Valtio. Kunnat. Suunnittelutoimistot. Konsulttitoimistot. Insinööritoimistot. Ohjelmistotalot.

Selaa avoimia työpaikkoja: Maanmittausinsinööri

Maamittausinsinöörin on hallittava oman alan tekniikka sekä matematiikkaa ja tunnettava lainsäädäntöä. Ammatissa on otettava huomioon erilaisten eturyhmittymien, esimerkiksi paikkakunnan viranomaisten, liike-elämän ja poliittisten vaikuttajien näkemyksiä.

Hankkeiden johtaminen vaatii teknisten asioiden tuntemusta sekä organisointi- ja johtamistaitoja. Maanmittausinsinööri työskentelee yleensä esimiehenä tai johtavana asiantuntijana, mikä edellyttää esimiesosaamista. Työryhmissä toimiminen edellyttää vuorovaikutustaitoja ja ryhmätyötaitoja sekä neuvottelutaitoja ja sovittelutaitoa.

Hyvää suullinen ja kirjallinen esitystaito on ammatissa tarpeen. Myös hyvä kielitaito on tarpeen. Alan kehitystä on seurattava jatkuvasti.

Stressinsietokyky on työssä tarpeen, sillä työ voi ajoittain olla kiireistä ja stressaavaa.

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulussa voi opiskella esimerkiksi geoinformatiikkaa ja kiinteistötaloutta. Ylempi korkeakoulututkinto on diplomi-insinööri. 

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella maanmittaustekniikkaa ja suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon insinööri (AMK). 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Kunnalla ja valtiolla palkka perustuu virkaehtosopimukseen. Palkka muodostuu tehtävän vaativuuden mukaan määräytyvästä peruspalkasta sekä henkilökohtaisen työsuorituksen ja pätevyyden mukaan määräytyvästä henkilökohtaisesta palkanosasta.

Yksityisellä sektorilla palkkaus perustuu henkilökohtaiseen työsopimukseen ja on erittäin vaihteleva.