Maanrakennusinsinööri

Ammatti

Maanrakennusinsinöörit toimivat maa- ja vesirakentamisen johto- ja suunnittelutehtävissä. He suunnittelevat esimerkiksi rakennusten perustuksia, teitä, siltoja, tunneleita, vesi- ja energiahuollon verkostoja sekä kanavia. Työpaikkoja on maanrakennusyrityksissä, suunnittelu- ja insinööritoimistoissa ja kunnilla. Ammatissa tarvitaan maa- ja vesirakentamisen tekniikoiden hallintaa, johtamis- ja suunnittelutaitoja sekä ongelmanratkaisukykyä ja taloudellista ajattelua.

Maanrakennusalan yritykset. Rakennusliikkeet. Rakennustuoteteollisuus. Insinööritoimistot. Suunnittelutoimistot. Tutkimuslaitokset. Kunnat. Yrittäjänä.

Selaa avoimia työpaikkoja: Maanrakennusinsinööri

Maanrakennusinsinöörin on tunnettava maanrakennustekniikkaa ja rakentamisen prosessi sekä hallittava suunnittelu- ja tuotantotekniikat. Ammatissa tarvittava osaaminen voi painottua esimerkiksi maa- ja pohjarakentamiseen, liikenneväyliin, kalliorakentamiseen, vesihuoltoon, vesirakentamiseen ja ympäristörakentamiseen.

Työssä tarvitaan johtamistaitoja, esimiesosaamista ja projektinhallintataitoja sekä organisointi- ja suunnittelutaitoja. Tehtävien hoito edellyttää ongelmanratkaisukykyä sekä taloudellista ajattelua. Kestävään kehitykseen perustuvassa rakentamisessa tarvitaan myös ympäristöalan tuntemusta. Ammatissa on tunnettava rakentamiseen liittyvä lainsäädäntö.

Maanrakennusinsinööri tarvitsee oma-aloitteisuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn, mutta myös yhteistyö- ja ryhmätyötaitoja.

Työssä on osattava hyödyntää tietotekniikkaa. Kielitaitoa tarvitaan etenkin kansainvälisissä tehtävissä toimittaessa. Alan kehitystä on seurattava jatkuvasti.

Ammatissa työskennellään usein kalliiden hankkeiden ja niiden osavaiheiden kanssa. Myös aikataulut voivat aiheuttaa stressiä.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella rakennustekniikkaa ja suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon insinööri (AMK). Opinnoissa voi suuntautua yhdyskuntatekniikkaan tai maa- ja kalliorakentamiseen.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella myös rakennusalan työjohtoa. Tutkintonimike on tekniikan ammattikorkeakoulututkinto rakennusmestari (AMK).

Yliopistoissa voi opiskella teknisissä tieteissä rakennustekniikkaa. Alempi korkeakoulututkinto on tekniikan kandidaatti. Ylempi korkeakoulututkinto on diplomi-insinööri. Opinnoissa voi suuntautua esimerkiksi infrarakenteisiin, rakenne- ja rakennustuotantotekniikkaan sekä yhdyskunta- ja ympäristötekniikkaan.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Talonrakennusteollisuus ry:n, Infra ry:n, Kattoliitto ry:n sekä Pintaurakoitsijat ry:n jäsenyritysten palveluksessa olevien toimihenkilötehtävissä työskentelevien henkilöiden palkkaus perustuu Rakennusalan toimihenkilöiden työehtosopimukseen.

Kuukausipalkka. Rakennusalan toimihenkilön vähimmäispalkka muodostuu tehtäväkohtaisesta palkanosasta, henkilökohtaisesta palkanosasta ja mahdollisista vaativuus- ja olosuhdelisistä. Tehtäväkohtainen palkanosa perustuu tehtävän vaativuuteen. Henkilökohtainen palkanosa muodostuu henkilön pätevyyden ja työsuorituksen perusteella. Palkkaan voi kuulua myös yrityskohtainen palkanosa.

Rakennusteollisuuden ja rakennustuoteteollisuuden yritysten palveluksessa olevien ylempien toimihenkilöiden palkka määräytyy henkilökohtaisen työsopimuksen mukaan.

Kunnilla palkka muodostuu tehtäväkohtaisesta palkasta, henkilökohtaisesta palkanosasta, työaikakorvauksista ja mahdollisista tulospalkkioista. Tehtäväkohtainen palkka määräytyy virka- ja työehtosopimuksen mukaan ja perustuu työn vaativuuden arviointiin. Henkilökohtaiseen palkanosaan vaikuttavat työkokemus, henkilökohtainen osaaminen ja työsuoritus.