Maatalousneuvoja

Ammatti

Maatalousneuvojat ovat maaseutuelinkeinojen asiantuntijoita, jotka toimivat maatalousalan järjestöissä ja yrityksissä. Työhön kuuluu neuvontaa ja kouluttamista sekä hallinto- ja kehitystehtäviä. Jotkut maatalousneuvojat ovat itsekin maatalousyrittäjiä. Ammatissa tarvitaan maatalousasioiden ja säädösten tuntemusta sekä organisointikykyä ja viestintätaitoja.

Maatalousalan järjestöt. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset). Kuntien maaseututoimi. Maatalousalan yritykset. Elintarviketeollisuus. Rehuteollisuus. Lannoiteteollisuus. Pankit. Vakuutusyhtiöt.

Selaa avoimia työpaikkoja: Maatalousneuvoja

Maatalousneuvojan on tunnettava maatalousala ja sen elinkeinot. Maatalousneuvojilta edellytetään oman erikoisalan hyvää hallintaa ja käytännön osaamista.Lait ja määräykset on tunnettava hyvin, ja niitä on osattava soveltaa erilaisissa tilanteissa.

Ammatissa toiminen edellyttää organisointitaitoja. Maatalousneuvoja tarvitsee koulutus- ja neuvontatyössä sujuvaa suullista ja kirjallista viestintäosaamista. Ammatti edellyttää itsenäistä ja oma-aloitteista työskentelyotetta. Erilaisten ihmisten kanssa on tultava hyvin toimeen, koska työnkuvaan kuuluu paljon vuorovaikutusta.

Maatalousneuvojan on seurattava alansa kehitystä, koska mm. maatalouden tukijärjestelmät muuttuvat usein.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voidaan suorittaa maatalousalan perustutkinto (eläintenhoitaja). 

Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös esimerkiksi maatalousalan ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto. 

Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Kuukausipalkka. Yksityisellä sektorilla palkka perustuu henkilökohtaiseen työsopimukseen. Valtiolla palkkaus perustuu tehtävien vaativuuteen sekä henkilökohtaiseen työsuoritukseen ja pätevyyteen.