Metsäkoneenkuljettaja

Ammatti

Metsäkoneenkuljettajan tehtäviin kuuluvat puun kaato, istutukset ja näihin liittyvät työt. Työssä käytetään monitoimikonetta, kuormatraktoria tai kaivinkonetta. Myös huolto- ja korjaustyöt kuuluvat tehtäviin. Metsäkoneenkuljettajat työskentelevät koneyrittäjinä tai heidän palveluksessaan. Työ on itsenäistä ja vastuullista. Ammatissa on sopeuduttava yksintyöskentelyyn ja vuorotyöhön.

Metsäkonealan työpaikat ovat pieniä tai keskisuuria koneyrityksiä, joissa usein myös yrityksen omistaja työskentelee samoissa töissä työntekijöiden kanssa. Metsäkoneyritysten urakanantajia ovat metsäteollisuusyritykset, Metsähallitus ja metsänhoitoyhdistykset.

Selaa avoimia työpaikkoja: Metsäkoneenkuljettaja

Metsäkoneenkuljettajan työ on itsenäistä ja vastuullista. Koneen käyttö edellyttää kuljettajalta hyvää havaintojen ja liikesuoritusten yhteensovittamista. Työssä tarvitaan huolellisuutta. Metsäkoneenkuljettajan on sopeuduttava yksintyöskentelyyn ja vuorotyöhön.

Huolto- ja korjaustyöt tulee hallita. Mm. sähkö- ja hydrauliikkatekniikan tuntemuksesta on hyötyä. Nämä ovat ammatin raskaimpia ja myös eniten tapaturmia aiheuttavia töitä. Hyvät tietotekniikan käyttötaidot ovat edellytys nykyaikaisessa metsäkonetyössä.

Istumatyö ja epätasaisessa metsämaastossa ajettavan koneen heilunta rasittavat selkää. Tosin nykyaikaisissa metsäkoneissa käytetään vakaavia ohjaamoita.

Toisella asteella voi suorittaa metsäalan perustutkinnon (metsäkoneenkuljettaja).  

Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös metsäalan ammattitutkinto (metsäkoneenkuljettaja (AT)) ja erikoisammattitutkinto. 

Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. 

Jatko- ja täydennyskoulutusta järjestetään mm. erilaisina kursseina. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Metsäkoneenkuljettajat työskentelevät pääsääntöisesti aikapalkalla, johon joissakin tapauksissa maksetaan lisäksi kannustepalkkiota. Urakkapalkkaa käytetään merkittävästi aikapalkkaa vähemmän.

Kuva: Marina Malkova, Skills Finland.